vyberte pracoviště >

ZŠ Americká třída

Aktuality

 

OZNÁMENÍ 09. 10. 2020

Přípravné třídy: od pondělí 12. 10. 2020 zůstávají v provozu podle dosavadního režimu.

I. stupeň: od pondělí 12. 10. 2020 zůstává v provozu podle dosavadního režimu.

II. stupeň: v týdnu od 12. 10. – 16. 10. 2020

Přítomnost ve škole (prezenční výuka): třídy – 6. A, 7. A, 8. A, 9. A.

Zůstávají na domácím vzdělávání (distanční výuka): třídy - 6. B, 7. B, 8. B, 9. B

II. stupeň: v týdnu od 19. 10. – 23. 10. 2020

Přítomnost ve škole (prezenční výuka) třídy – 6. B, 7. B, 8. B, 9. B.

Zůstávají na domácím vzdělávání (distanční výuka) - třídy 6. A, 7. A, 8. A, 9. A

S účinností od 12. 10. 2020 přechází ročníky II. stupně (viz rozpis výše) na distanční formu vzdělávání (dle novely Školského zákona č. 349/2020 sb. §184a odst. 3 jsou děti/žáci povinni vzdělávat se distančním způsobem).

Zadání domácí práce (v papírové formě) pro žáky II. stupně bude k dispozici od pondělí 12. 10. 2020 v době od 08. 00 do 12. 00 hodin ve vrátnici školy. Odevzdání vypracovaných prací se uskuteční po návratu žáků do školy. Zároveň bude probíhat on-line výuka přes aplikaci MS Teams – věnujte pozornost pokynům jednotlivých vyučujících.

Neúčast na distančním vzdělávání bez omluvy bude řešeno jako neomluvená absence žáka

Školní družina a školní jídelna zůstávají v provozu podle dosavadního režimu (netýká se žáků na distančním vzdělávání)

 

PT, I. + II. stupeň: v týdnu od 26. 10. – 30. 10. 2020

26. 10. – 27. 10. 2020 – COVID-ové prázdniny (vyhlásilo MŠMT ČR)

28. 10. 2020 – státní svátek

29. 10. – 30. 10. 2020 – podzimní prázdniny

V tomto týdnu školní družina a školní jídelna není v provozu.

 

2021 © 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP