Organizace školy - ZŠ Americká

Pedagogická rada:

Je poradním orgánem ŘŠ. Členy jsou všichni pedagogičtí zaměstnanci.

Termíny pedagogických rad:

07.11.2019 1.čtvrtletní PR
23.01.2020 2.čtvrtletní PR (1.pololetí)
16.04.2020 3.čtvrtletní PR
11.06.2020 4.čtvrtletní PR (2.pololetí)

Třídní aktivy – termíny:

Úvodní třídní aktivy:
02.09. 2019  9,00h.  přípravných a prvních tříd 
05.09. 2019 16,30h. 1.st. ( vyjma přípravných a prvních tříd )
05.09. 2019 17,00h. 2.st.

Následující třídní aktivy :
07.11. 2019 16,30h. 1.st.
07.11. 2019 17,00h. 2.st.
16.04. 2020 16,30h. 1.st.
16.04. 2020 17,00h. 2.st.

Organizace výuky:

0. hodina    7,00 –   7,45
1. hodina    8,00 –   8,45
2. hodina    8,55 –   9,40
3. hodina  10,00 – 10,45
4. hodina  10,55 – 11,40
5. hodina  11,50 – 12,35
6. hodina  12,45 -  13,30
7. hodina  13,30 – 14,45
8. hodina  14,35 – 15,20

Organizace školního roku, termíny prázdnin:

Začátek školního roku:02.09.2019
Podzimní prázdniny:29.10. - 30.10.2019
Vánoční prázdniny:23.12.2019 - 03.01.2020
Výpis za I. pololetí bude vydán ve čtvrtek30.01.2020
Pololetní prázdniny:31.01.2020
Jarní prázdniny:02.03. - 08.03.2020
Velikonoční prázdniny:09.04.2020
Vysvědčení bude vydáno v úterý23.06.2020
Vyhlášení ředitelského volna:24.06. - 30.06.2020
Hlavní prázdniny:01.07. -  31.08.2020
Začátek nového školního roku 2020/2021:01.09.2020

Školní řád:

Školní řád je k dispozici ve formátu DOC - Školní řád (DOC, 330 kB).

Pravidla pro hodnocení:

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou obsažena ve školním řádu.