vyberte pracoviště >

ZŠ Americká třída

ŠVP Duhová škola

Charakteritika ŠVP "Duhová škola":

Duhová škola

Název duhová škola není vymyšlen náhodou. Stejně jako duha, která pomyslně spojuje dvě místa, prošla naše škola velkými změnami. Na začátku byly školy dvě- 3. základní škola v Tylově ulici v Plzni a 19. základní škola na Americké třídě v Plzni. V rámci optimalizace škol vznikla spojením těchto škol 16. základní a mateřská škola, Plzeň. Stejně tak došlo k propojení dvou vzdělávacích programů- Základní škola a Obecná škola.

Školní vzdělávací program Duhová škola tedy vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Důraz je kladen na rozvoj osobnosti žáka, jeho individuality a uplatnění v běžném životě.

Duha:

  • spojuje dvě různá místa - dvě různé školy - dva vzdělávací programy nakonec tvoří jeden kompaktní celek Duhová škola
  • překlenuje určité území - období vzdělávání dětí od první do deváté třídy
  • má barevné spektrum - děti jsou různé individuality
  • je přístupná každému, kdo ji chce vidět - každý má možnost se seznámit s naším školním vzdělávacím programem
  • objevuje se po dešti - děti, které mají problémy, se dočkají poznání a pozitivních výsledků
  • tam, kde končí, najdeš poklad = vzdělání
  • je složena ze šesti základních barev

Symbolika barev:

ČERVENÁ
Obecně lze říci, že červenou barvu je vhodné použít pro zvýraznění některých informací. Teplá červená je symbolem chuti do života, je výrazem emocí a lásky k smyslovému životu, zážitkům, zdolávání nesnází a dobyvačnosti. Je silný, smysly podporující energický dárce, který působí povzbudivě, podněcuje a stupňuje tělesnou sílu a výkonnost ve všech oblastech výchovy a vzdělávání. Tato barva zároveň stupňuje vědomé zážitky a city. Odpovídá životní síle, pocitu vlastní hodnoty a sebedůvěry ve vlastní talent a možnosti. Dělá člověka hovorného, snaživého a dodává mu aktivitu při zahálčivosti. A naším úkolem je podporovat v dětech touhu po poznání a víru ve vlastní schopnosti.

ORANŽOVÁ
Je to barva moudrosti a radosti. Vyzařuje pozitivní a povzbuzující barevnou energii. Podporuje společenský smysl, zvětšuje pocit živosti, ctižádostivosti, chuť k aktivitám a dopomáhá k odvaze a síle. Je to také barva mladistvosti a zdraví, která podněcuje k zážitkům a dobrodružstvím. Oranžová barva značí optimistickou chuť do života, citové teplo a otevřenost k bližním. Našim žákům pomáhá přemoci citové a emoční výbuchy a nastolit zpátky sebekontrolu. Vyjadřuje kreativitu a pocity štěstí. Je to barva sebedůvěry a nadšení.

ŽLUTÁ
U žluté barvy je důležité si uvědomit fakt, že její poutavost velice silně závisí na okolních barvách a barvě pozadí. Je nejsvětlejší z pestrých barev, na děti působí jasně, povzbudivě, zahřívá a rozveseluje. Je to symbol moudrosti, vysoké inteligence a myšlení.Povzbudivě ovlivňuje nervový systém, navozuje pocit uvolnění a osvobození. Podporuje chápavost, schopnost kontaktu, zpracovávání zážitků a dojmů a oživuje myšlení, působí pozitivně na paměť. Žlutá barva symbolizuje především Slunce a sluneční záření tolik potřebné pro náš život a také optimismus, srdečnost, dobrou náladu, energii a aktivitu, což jsou priority našeho ŠVP.

ZELENÁ
Tato barva je v duhovém spektru spojována se svěžestí a obdobím jara.  Je dokonalou barvou pro vytvoření přirozeného, uklidňujícího a bezpečného prostředí, které chceme vytvořit pro své žáky v naší škole. Symbolizuje nevinnost, harmonii, uklidnění a toleranci, což patří mezi vlastnosti, které bychom chtěli u žáků rozvíjet a formovat. V celkovém vnímání barev navozuje klid a pohodu, která by měla doprovázet celý výchovně vzdělávací proces na naší škole.

MODRÁ
Modrá je barva intelektu a duševní inspirace, což je také jedna z  priorit našeho Školního vzdělávacího programu. Podporuje moudrost získanou zkušenostmi žáků a přináší úspěch v získávání nových poznatků. Učitelům napomáhá řídit a vést výchovu a třídní kolektiv. Je to element moudrosti, ochrany, klidu a duševní inspirace. Je výborné ji používat při komunikaci mezi učiteli a žáky a mezi žáky navzájem.

FIALOVÁ
Tato barva vyjadřuje originálnost, samostatnost a nezávislost našich žáků. U některých probouzí umělecké sklony a dodává duchovní sílu, otevírá přístup ke svobodě a tím i k seberealizaci a rozvoji osobnosti dítěte. Je to barva sjednocení dvou společenských pólů, soutok dvou sil. Je to barva inspirace, mystiky, magie a kouzla. Pomáhá harmonizovat fyzické i duchovní energie. Přináší našim žákům inspiraci a pokoru.

Úplné znění ŠVP je k nahlédnutí u vedení školy nebo ve vrátnici.

 
© 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP