Školní akce - ZŠ Americká

 

AKCE ŠKOLY

9.9. Dny vědy a techniky – 9.B Pav, Kří

13.9.Festival Divadlo – 9.B Pav, Kří

 

13.9. Sofronka Plzeň – 6.B Koš, Abu

 

16.9. ITEP Veletrh cestovního ruchu – 9.B Pav, Kří

 

19.9-21.9. Setkání měst iniciativy OnStage OP Urbact – sbor Duháček – Šiš, Kör

 

26.9. Mezinárodní knižní veletrh - Svět knihy – 6.B Koš, Abu

 

19.9. Beseda s Dopravním podnikem města Plzně – 9.A,B - Voč

 

8.12. Exkurze ČNB Praha – 8.A – Šim, Pei

 

8.12. ÚP Plzeň – 9.A, B – Bou, Pav, Voč

 

7.3.  Šikana, Kyberšikana  6.A,B

 

8.3.  Kyberšikana, Domácí násilí– 7.A,B

 

9.3.  Legální drogy – alkohol, tabák, těkavé látky – 8.A,B

 

14.3.  Ilegální drogy a trestní zodpovědnost – 9.A,B