vyberte pracoviště >

ZŠ Americká třída

Školní akce

 

Akce školy v tomto školním roce:

 26.9. Beseda "Čas proměn" - dívky 7.A,B . PEL

 Říjen

13.10. Výtvarná soutěž - Kamarád cizinec aneb zvyklosti jeho země 4.A LAV

15.10. Knihovna  Do knihovny za pohádkou    1.A   KAŠ

15.10. Environmentální středisko Krsy - výběr žáků 4. - 9. tříd

15.10. Výtvarná soutěž - Kdy volat 150 - 4.A LAV, VOČ

15.10. Výtvarná a literární soutěž - "Cestujeme s prarodiči" - 6.A, 8.A HOR, ŠIM 

18.10. Knihovna  Bezpečný internet  4. A  LAV

23.10. Knihovna   Bezpečný internet  4.B   MAJ + ABU

 

 

26.10. - ZOO Plzeň - Amazonie - 4.A – Lav

26.10. - ZOO Plzeň - Šelmy - 8.A - Šim

26.10. - Prevence proti úrazům    5.A, 5.B  BOŘ+PAV

Listopad

1.11. - Knihovna  Netradiční knihy    5.A, 5.B     BOŘ, PAV

5.11. - ZOO Plzeň - Savci - 8.B – Pel

6.11. - Knihovna - Do knihovny za pohádkou    2.A PAŠ + STE

6.11. - Prevence proti úrazům    4.A, 4.B  LAV+ŽIŽ

 

 

14.11. - Knihovna - bezpečný internet    3.B   ŽIŽ

22.11. – Beseda s MěP Plzeň – Legální drogy – 8.A, 8.B – TU

22.11. – Beseda s PČR - Setkání s cizím člověkem PT, 1.A - OTT, KAŠ

27.11. – Beseda s MěP Plzeň – Nelegální drogy – 9.A  – TU

28.11. – Beseda s MěP Plzeň – Šikana a kyberšikana – 7.A, 7.B – TU

29.11. – Beseda s MěP Plzeň – Trestní odpovědnost – 6.A, 6.B - TU

Prosinec

3.12. - Knihovna   Do knihovny za pohádkou  2.B   ČAD + PIK

3.12. - Čisté ručičky  PTA, 1.A OTT,KAŠ

4.12. – Blovice exkurze – výstava 100 let ČSR a Advent – 8.A - Šim

6.12. - Beseda s PČR - Zábavní pyrotechnika 4.A, 4.B, 5.A, 5.B LAV, MAJ, ABU, BOŘ, PAV

11.12. - Beseda s PČR - Kontakt se zvířetem 2.A, 2.B PAŠ, STE, ČAD, PIK

11.12. - Beseda s PČR - Bezpečně v dopravě 3.A, 3.B

11.12. – Vyhodnocení  soutěže-  „Cestujeme s prarodiči“ krajské řed. PČR – Hor

               Výtvarná část – 3.místo Monika Kailová 8.A

               Literární část – 2.místo Laura Horváthová 6.A a 4.místo Vanesa Jarošová 6.A

13.12. - Knihovna  Bezpečný internet   3.A   LEN + MAR

Leden

10.1. – Zástupce Sport. a podnikatelské školy – prezentace školy– informace o studiu – 9.A

30.1. – Filmové představení Plaza – Piráti z Karibiku – 2.st. TU

Únor

20.2. – SCHOOL MATCH - florbalové utkání starší žáci Plzeň – Kladno - 6.A,B – Hor, Koš

Březen

7.3. – PROSIT -   Exkurze Sběrný dvůr – Čistá Plzeň – 6.A – Hor

12.3. – PROSIT -  Exkurze PMDP Vozovna Karlov – 8.B – Pel

19.3. – PROSIT -  Exkurze Vodárna Plzeň – 7.B – Kör

20.3. - ZOO Plzeň – Komentovaná prohlídka – 8.A – Šim

21.3. - ZOO Plzeň – Šelmy – 7.A – Vil

22.3. - Matematický Klokan – matematická soutěž – 2.st. – Šim, Koš

26.3. – Projekt „Sebedůvěra“ – 6.A,B, 7.A  a 8.A – TU

26.3. – ZOO Cesta do Afriky – 3.B KAŠP, ŠIK

Duben

1.4. – Výstava Za barokem – Depo 2015 4.A LAV

2.4. – ZOO Komentovaná prohlídka – 5.B PAV

4.4. - ZOO Plzeň – Šelmy – 6.A, B – Hor, Koš

5.4. – Matematická soutěž – Pythágoriáda -  výběr 2.st. – Šim

10.4. – ZOO Cesta do Afriky – 3.A LEN, MAR

12.4. – ZOO Madagaskar – 2.A PAŠ, STE

12.4. – ZOO Cesta do Afriky – 4.B MAJ, ABU

12.4. – ZOO Světová roční období – 4.A LAV, KOV

12.4. -  OVOV (Sazka - olympijský víceboj) výběr 2. st. – Koš

15.4. – Za Barokem – výstava – DEPO 2015 – 8.A – Šim

24.4. – Projekt „Sebedůvěra“ – 7.B, 8.B  a 9.A – TU

25.4. - ZOO Plzeň – Komentovaná prohlídka – 9.A – Vok

25.4. – Projekt „Sebedůvěra“ – 6.A,B, 7.A  a 8.A – TU

26.4. – Seminář o romské literatuře – výběr žáků 2.st.

30.4. – Akva-tera Plzeň – 8.A – Šim

30.4. – Národopisné muzeum Plzeň - Protektorát očima židovských dětí – 8.A - Šim

Květen

 

9.5. – Den Evropy – Chlum – 4.A LAV, KOV

15.5. – Exkurze do kanceláře prezidenta - Praha  - výběr 2.st.  – Ben, Pei, Šiš, Vil

16.5. – PROSIT -  Exkurze Plzeňská teplárna – 6.B  – Koš

16.5. Letiště V. Havla Praha – exkurze 1.A, 4.A KAŠ, LAV, KOV, OTT, MACH

20.5. - Romano suno – literární soutěž v romštině - Hor, K­ör

22.5. – Krajské kolo Tachov Olympijského víceboje Sazka –  Koš

24.5. - Dny dětského čtení - Hor, Koš

 

Červen

5.6. – Exkurze tiskárna C&V Plzeň – 8.A – Šim, Pei

5.-.7.6. – Hracholusky – sportovní pobyt – výběr 30 ž. 2.st. – Koš

7.6. – Svět očima dětí - výstava v Křížkových sadech 4.A - LAV

10.6. – Exkurze tiskárna c&v 4.A LAV

12.6. – knihovna města Plzně , PTA - OTT, MACH

14.6. – Techmánie Plzeň  Titáni doby ledové 3D – 8.A - Šim

13.6. – PROSIT - Beseda se žáky - výběr 2 st. - ŠIM

17.6. – divadlo Řimbaba celý 1. st + PT

19.6. - T-mobile olympijský běh - výběr 2 st. – Koš

20.6. – Šídlovák – opekání vuřtů – 8.A – Šim

20.6. – Šídlovák – Bolevecké rybníky – 4.A – LAV, KOV

20.6. – Festival sportu Plaza Plzeň – 2.st.  – TU

  

Školní družina

Září

14. 9. - Na Dny vědy a techniky společně se školní družinou.

17.-21. 9. - Miniexkurze po Plzni, aneb poznáváme zajímavá místa v okolí školy.

Říjen

Fotbalový turnaj ŠDAxŠDR

Minibeseda o šikaně

Listopad

Podzimní (z)barvení

Návštěva Svatomartinských trhů

 

Prosinec

Pečení vánočního cukroví

Vánoční besídka pro děti, aneb čekáme na Ježíška

Návštěva Vánočních trhů

Leden

Beseda první pomoci a prevence úrazů

Florbalový turnaj ŠDAxŠDR

Zimní olympijské hry

Únor

Karneval

BESIP

7. 2. PŘÁTELSKÝ TURNAJ VE FLORBALE ŠDAxŠDR (vybrané děti) 13:45 – 15:00

9. 2. BESIP minibeseda – interaktivní tabule                                   14:00 – 15:00

14. 2. KARNEVAL ŠKOLNÍ DRUŽINY 13:45 – 15:00

21. 2. EXKURZE DO CENTRA ROBOTIKY                                           13:15 – 14:45 (max. 20 dětí)

28. 2. JARNÍ PRÁZDNINY (děti nejdou do školy)

Březen

Vítání jara

Taneční workshop

Filmový festival Jeden svět – program pro děti

Vítání jara – výlet do Lesoparku – Martinská stěna (u Dobřan)

Duben

Velikonoční zvyky a tradice, stopování velikonočního zajíčka, návštěva vel. trhů

Andersenova noc s přespáním ve škole a pečením vuřtů

Květen

Vybíjená družstev ŠDAxŠDR

Den matek – společná akce s maminkami – vaření, vyrábění drobných dárečků

Červen

Dětský den

Příměstský tábor s přespáním

 

Neurčené měsíce:     Návštěva Německé knihovny v Plzni + program

                                   Návštěva Ústřední knihovny pro děti a mládež v Plzni

                                   Exkurze do výstavních prostor radnice města Plzně

Školní družina - Radčice

Září           

Vlaštovkiáda

Říjen

Vítání občánků

Fotbalový turnaj ŠDAxŠDR

Prosinec

Rozsvícení stromečku v Radčicích – koledy

Vánoční posezení pro seniory 

Vánoční dílny za účasti rodičů

Leden

Vernisáž výtvarných prací dětí na ÚMO 7

Florbalový turnaj ŠDAxŠDR

Únor

Maškarní bál

Březen

Noc s Andersenem

BESIP

Duben

Beseda s policií ČR

Velikonoční dílny za účasti rodičů

Květen

Turnaj ve vybíjené ŠDAxŠDR

Červen

Příměstský tábor

Neurčený měsíc: Beseda s p. Makoňem ze ZS živočichů

 

 

 

 

20.6. – Festival sportu - 1. stupeň

 

Škola

Září

14.9. Dny vědy  a techniky    3.A   LAV

21.9. Výtvarná soutěž - Viktoria v Lize mistrů - výběr tříd, vyučující Vv

 

15.11. - ZOO Madagaskar - II. odd. - AUS

 

11.6. – Vyhodnocení soutěže BASIC - HOR

 

31.5. - Den dětí: 6.A - hřiště Viktoria Plzeň

31.5. - Den dětí: 6.B - Škodaland

31.5. - Den dětí: 7.A - Zámek Křimice - dramatický kroužek

31.5. - Den dětí: 7.B - Západočeské muzeum

31.5. - Den dětí: 8.B - Park k Vodárně

 

1.5. – Den ptactva MAy Day Zoo - předána pítka pro ptáky, LAV

2.5. – Mc Donalds cup - 4. - 5. ročníky

 

25.3. - Studijní centrum BASIC - literární soutěž . Jak ke svému jménu přišlo - 6.A,B 7.A - HOR

 

6.11. - Úřad práce - 9.A - VOK

9.11. - DEPO Plzeň - Otevíráme dveře vzděláním - 9.A - VOK

 

24.10. Testování KIPR NÚV - 6.A,B - ŠIŠ, VAŇ

24.10. Testování KIPR NÚV - 9.A VAŇ

 

 

 

6.5. – Slavnosti svobody - vojenský kemp - komentovaná prohlídka, 4.A LAV, KOV

7.5. – Hluboká nad Vltavou – školní výlet – 8.A – Šim, Pei

2019 © 16. ZŠ Plzeň | design by SITMP