vyberte pracoviště >

ZŠ Americká třída

Aktuality

 

Informace k provozu školy od 03.05.2021


Povinná prezenční výuka pro:

Ø  děti přípravné třídy

Ø  žáky 1. až 5. ročníku (rotačním způsobem)

Ø  žáky 6. až 9. ročníku (rotačním způsobem)

 

Prezenční výuka (každodenní) probíhá tak, jako doposud v homogenních skupinách/třídách:

PT1, PT2, ZŠ Radčice

 

Prezenční výuka rotační (střídání celých tříd po týdnu s distanční výukou) probíhá v homogenních skupinách ve třídách 1. – 9. ročníku ZŠA

Prezenční: lichý týden I.A, II.A, IV.A, V. A, VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A

sudý týden I.B, II.B, III. A, IV. B, V. B, VI. B, VII. B, VIII. B. IX. B

Distanční: sudý týden I.A, II.A, IV.A, V. A, VI. A, VII. A, VIII. A, IX. A

lichý týden I.B, II.B, III. A, IV. B, V. B, VI. B, VII. B, VIII. B, IX. B

 

Prezenční výuka dle režimu rozvrhu platného od září.

Distanční výuka dle pokynů TU.

 

Příchod žáků obvyklým způsobem (nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu do budovy školy a pohybu osob před budovou), ale z důvodu menší kumulace osob před hlavním vchodem od 03. 05. 2021 platí:

 

I. stupeň – vstup do školy hlavním vchodem

II. stupeň + zákonní zástupci jako doprovod žáků v den testování – vstup bočním vchodem přes školní hřiště

 

Žáci mají povinnost se podrobit testování neinvazivním antigenním testem:

Ø  žáci prvního stupně a přípravného ročníku budou 1 x týdně testováni antigenními neinvazními testy, a to v pondělí (popř. v den jejich nástupu do školy)

Ø  žáci druhého stupně budou 2 x týdně testováni antigenními neinvazními testy, a to v pondělí a ve středu (popř. v den jejich nástupu do školy)

 

Vzhledem k zákazu zpěvu bude probírána v hodinách HV hudební nauka a teorie

V hodinách TV, SH jsou nově povoleny sportovní činnosti konané venku.

V manuálu MŠMT je v hodinách doporučené časté větrání, proto zvažte adekvátní oblečení svých dětí.

 

Konec výuky je podle rozvrhu.

Provozní doba ŠD je v režimu provozu platného od září.

ŠDA 6,00 – 7,40 a 11,40 – 16,30

ŠDR 6,30 – 7,40 a 11,40 – 16,45

 

Na základě dodržení podmínky homogenity lze zařadit do jednoho oddělení ŠD žáky jedné třídy, a to s nejvyšším počtem dětí.

Nejvyšší počet účastníků ŠDA je v přípravných, prvních a čtvrtých třídách. Z toho vyplývá zařazení do jednotlivých oddělení ŠD:

ZŠ Americká

1.oddělení ŠD: PT1 + PT2 (lichý i sudý týden)

2.oddělení ŠD: IV. A (lichý týden), I. B (sudý týden)

 

ZŠ Radčice

Oddělení ŠD: RII/2.

 

Žáci, kteří chodili na obědy před uzavřením školy, je mají automaticky přihlášené. V případě nezájmu, musí zákonný zástupce oběd odhlásit.

 

Žáci mají povinnost nosit jednorázové chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole včetně školní družiny. Doporučujeme, aby žáci měli v igelitovém sáčku minimálně 2 kusy náhradní roušky!

V případech, kdy je nezbytné, aby žák při výuce viděl na ústa učitele, lze použít ochranný štít při dodržení vzdálenosti minimálně 2 m od žáků.

 

Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v důvodných případech!!!

 

2021 © 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP