vyberte pracoviště >

ZŠ Americká třída

Aktuality

 

OZNÁMENÍ K PROVOZU ŠKOLY

OD 01.09.2021

Zahájení školního roku 01.09.2021:

Ø  1. třídy, přípravné třídy – od 08.30 (v 09.00 zahajovací aktiv pro rodiče)

Ø  2.-9. třídy – 08.00

Na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 bude provedeno plošné preventivní testování dětí a žáků.

Žáci mají povinnost se podrobit testování neinvazivním antigenním testem:

Ø  děti a žáci přípravných tříd a prvních tříd – 02.09.2021, 06.09.2021, 09. 09. 2021

Ø  žáci druhých až devátých ročníků – 01.09.2021, 06.09.2021, 09.09.2021

Testování nepodstupují žáci, kteří:

Ø  jsou 14 dní po plně dokončeném očkování

Ø  jsou po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19

Ø  doloží negativní výsledek testu provedeném v odběrovém místě

Pokud se dítě nebo žák, na kterého se testování vztahuje screeningovému testování nepodrobí, je jeho povinnost použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních osob, nesmí zpívat, v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržuje odstup od ostatních osob min. 1,5m.

Příchod žáků obvyklým způsobem (nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu do budovy školy a pohybu osob před budovou).

Žáci používají standardně šatní skříňky.

Provozní doba ŠD je v režimu:

ŠDA 6,00 – 7,40 a 11,40 – 16,30

ŠDR 6,30 – 7,40 a 11,40 – 16,45

Žáci mají povinnost nosit jednorázové chirurgické roušky nebo respirátory FFP2 s certifikátem nebo nanoroušky s certifikátem ve společných vnitřních prostorech školy (po usazení dětí žáků ve třídě, ochranu úst a nosu mít nemusí). Doporučujeme, aby žáci měli v igelitovém sáčku minimálně 2 kusy náhradní roušky!

Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v důvodných a předem ohlášených případech!

2021 © 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP