vyberte pracoviště >

ZŠ Americká třída

Zájmové útvary

 

Matematika                Matematika

Škola je zapojena do  projektu:
 "Šablony III"
Pro žáky je v rámci této mimoškolní a rozvojové aktivity připraveno: doučování, klub zábavné logiky a deskových her, klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení a čtenářský klub.
 Národní plán obnovy ,,NPO" - doučování

Jde o doučování, které představuje formu pomoci žákům, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem.

Dále byla škola určena k poskytování bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků
cizinců.

 

Škola nabízí i rozmanité aktivity pro volný čas v podobě zájmových útvarů. Záleží na zájmu dětí, které z nich jsou otevřeny.   
V tomto školním roce to jsou tyto kroužky:

ZÁJMOVÝ ÚTVAR - KROUŽEK.:DEN, ČAS:LEKTOR:
Fotbalpátek 07,00 - 07,45Mgr. Jiří Šiša
Sborový zpěv (výběr 1.st.)čtvrtek 13,00 - 14,00 (školní družina)sbormistryně Nikola Kubešová
Sborový zpěv (výběr 2.st.)čtvrtek 14,00 - 15,00Sbormistr Jaro Smejkal
Kytary

pondělí 15,30 - 16,30

čtvrtek 8,55 - 9,40

Petr Švautner

 

 Keramika                   Keramika

2023 © 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP