Důležité údaje

Společné pro ZŠ Americká a ZŠ Radčice

 

 

 

Výchovný poradce pro ZŠ, přípravnou třídu, mateřskou školu:

Mgr. Vočadlová Ivana, telefon 378 028 431

Odevzdání podkladů k vyřízení přihlášky3.2.2023
Podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení na SŠ:01.03.2023
Přijímací zkoušky na SŠ se uskuteční v týdnu:13.4.2023 a 14.4.2023 (pro čtyřleté obory) 17.04.2023 a 18.4.2023 (pro šestileté a osmileté obory) 
Vyzvednutí zápisového lístku na ZŠ:do 15.03.2023

Obsah práce VP:

Výchovné poradenství

Kariérové poradenství