vyberte pracoviště >

ZŠ Americká třída

Důležité odkazy

Důležité odkazy, adresy a telefonní čísla pro žáky a zákonné zástupce žáků

Výběr střední školy; formuláře přihlášek:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, www.msmt.cz

Přihlášky na střední: https://www.prihlaskynastredni.cz/

Výběr střední školy:
Atlas školství, přehled škol a studijní nabídky, www.atlasskolstvi.cz

Srovnávací zkoušky, porovnávací testy:
Scio - organizátor Národních srovnávacích zkoušek© a tvůrce testu Obecných studijních předpokladů, www.scio.cz

Výběr střední školy:
Informační a poradenské středisko Plzeň (ÚP), Kaplířova 7, Plzeň 320 73, telefon 377 411 352
Služby IPS jsou bezplatné!

Informace o školách a oborech; ÚP:
Integrovaný portál Ministerstva práva a sociálních věcí, http://portal.mpsv.cz/
  
Informace o přijímacím řízení (volná místa do dalších kol):
Krajský úřad Plzeňského kraje, www.plzensky-kraj.cz
  
Vyšetření žáků, diagnostika poruch učení:
Pedagogicko- psychologická poradna Plzeň-město, Částkova 78, Plzeň 326 00, telefon 377 468 124
www.pepor.pilsedu.cz

Zdenka SLUPSKÁ - psycholog: Speciálně pedagogické centrum
při Základní škole, Plzeň, Heyrovského 23
se sídlem: Vejprnická 56, 318 00 Plzeň, tel.: 377 383 534, e-mail: slupskazdenka@seznam.cz

Informace o studiu na středních školách:

https://www.studujvpk.cz/

https://www.infoabsolvent.cz/

 
© 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP