vyberte pracoviště >

ZŠ Radčice

Školní akce

 

Akce za MZ ZŠR 2019 - 2020

 

ZÁŘÍ

 

  10. 9. Návštěva výstavy prací dětí z Kurzu výtvarných technik – 1. až  5.  ročník.

 

 

ŘÍJEN

 

 11.10. ZOO – Cesta do Afriky – 1. – 5. ročník

 15.10. Divadlo Dráček – Perníková chaloupka - MŠR 

Akce ŠD ve školním roce 2019/2020
DatumAkce
Září
Vlaštovkiáda
Říjen
Vítání občánků
Fotbalový turnaj ŠDAxŠDR
Listopad
Prosinec
Rozsvícení stromečku v Radčicích – koledy
Vánoční posezení pro seniory
Vánoční dílny za účasti rodičů
Leden
Vernisáž výtvarných prací dětí na ÚMO 7
Florbalový turnaj ŠDAxŠDR
Únor
Maškarní bál
Březen
Noc s Andersenem
BESIP
Duben
Beseda s policií ČR
Velikonoční dílny za účasti rodičů
Květen
Turnaj ve vybíjené ŠDAxŠDR
Červen
Příměstský tábor
Neurčeno
Beseda s p. Makoňem ze ZS živočichů
Exkurze do výstavních prostor radnice města Plzně
Návštěva Aktivity centra Krašovská

2019 © 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP