vyberte pracoviště >

ZŠ Radčice

Školní akce

 

 

 

Akce za MZ ZŠR 2018 - 2019

 

ZÁŘÍ

 

  6. 9 Návštěva výtvarných prací žáků letního kursu –1. až 5. ročník.

 

 

ŘÍJEN

 

   1.10. Knihovna Radčice – 1. ročník

   2.10. Přespolní běh – vybraní žáci 3. ročníku

   4.10. McDonald´s Cup – vybraní žáci 3. ročníku

   8.10. Knihovna Radčice – 3. a 4. ročník

  15.10. Knihovna Radčice – 4. a 5. ročník

 26.10. Fotografování žáků 1. ročníku

 

 

LISTOPAD

 

  13.11. Městská policie Plzeň - ZŠR –  Kontakt se  zvířetem –  1. ročník

  13.11. Městská policie Plzeň – ZŠR -  Setkání s cizí osobou - 2. a 3. ročník

  13.11. Městská policie Plzeň – ZŠR – Zábavní pyrotechnika – 4. a 5. ročník

  15.11. MŠR – Loupežníci a zvířátka – 1. ročník

 

 

PROSINEC

 

 3.12. Zpívání koled při slavnostním rozsvícení stromečku na návsi v Radčicích

 5.12. Čertovská školička –  1. až 4. ročník

 6.12. Mikulášská nadílka v MŠ Radčice a Malesice - 5. ročník

12.12. Vánoční vystoupení Domov důchodců – Západní ul. – výběr žáků

13.12. Vánoční vystoupení Nováček – Rabštejnská ul§ - výběr žáků

21.12. Vánoční besídky a nadílky ve třídách

 

LEDEN

                                                                                                                                                                                                           

22. 1. MŠR – Hrnečku vař – 1. ročník

 

BŘEZEN

 

22.3. Bezpečný pes – 1. až 5. ročník

25. – 29.3. Výstava dětských výtvarných prací žáků ZŠ Radčice

27.3. ZOO Plzeň – Cesta do  Afriky – 1. až 5. ročník

 

 

DUBEN

 

12.4. OVOV – okresní kolo

23.4. Návštěva soudu – hlavní soudní řízení v trestné věci – 4. a 5. ročník

30.4. McDonald’s  Cup – 1. a 3. ročník

 

KVĚTEN

 

2.5. McDonald’s  Cup – 4. a 5. ročník

17. 5.  Fotografování – 1. – 5. Ročník

22.5. OVOV – krajské kolo

23.5. Atletický 3boj

31.5. MDD – hry a soutěže – 1. až 5. ročník

 

ČERVEN

 

13.6. Turistická vycházka – 1. až 5. ročník

 

  Školní družina - Radčice

Září           

Vlaštovkiáda

Říjen

Vítání občánků

Fotbalový turnaj ŠDAxŠDR

Prosinec

Rozsvícení stromečku v Radčicích – koledy

Vánoční posezení pro seniory 

Vánoční dílny za účasti rodičů

Leden

Vernisáž výtvarných prací dětí na ÚMO 7

Florbalový turnaj ŠDAxŠDR

Únor

Maškarní bál

Březen

Noc s Andersenem

BESIP

Duben

Beseda s policií ČR

Velikonoční dílny za účasti rodičů

Květen

Turnaj ve vybíjené ŠDAxŠDR

Červen

Příměstský tábor

Neurčený měsíc: Beseda s p. Makoňem ze ZS živočichů

 

 

Akce za MZ ZŠR 2018 - 2019

 

ZÁŘÍ

 

  6. 9 Návštěva výtvarných prací žáků letního kursu –1. až 5. ročník.

 

 

ŘÍJEN

 

   1.10. Knihovna Radčice – 1. ročník

   2.10. Přespolní běh – vybraní žáci 3. ročníku

   4.10. McDonald´s Cup – vybraní žáci 3. ročníku

   8.10. Knihovna Radčice – 3. a 4. ročník

  15.10. Knihovna Radčice – 4. a 5. ročník

 26.10. Fotografování žáků 1. ročníku

 

 

LISTOPAD

 

  13.11. Městská policie Plzeň - ZŠR –  Kontakt se  zvířetem –  1. ročník

  13.11. Městská policie Plzeň – ZŠR -  Setkání s cizí osobou - 2. a 3. ročník

  13.11. Městská policie Plzeň – ZŠR – Zábavní pyrotechnika – 4. a 5. ročník

  15.11. MŠR – Loupežníci a zvířátka – 1. ročník

 

 

PROSINEC

 

 3.12. Zpívání koled při slavnostním rozsvícení stromečku na návsi v Radčicích

 5.12. Čertovská školička –  1. až 4. ročník

 6.12. Mikulášská nadílka v MŠ Radčice a Malesice - 5. ročník

12.12. Vánoční vystoupení Domov důchodců – Západní ul. – výběr žáků

13.12. Vánoční vystoupení Nováček – Rabštejnská ul§ - výběr žáků

21.12. Vánoční besídky a nadílky ve třídách

 

LEDEN

                                                                                                                                                                                                           

22. 1. MŠR – Hrnečku vař – 1. ročník

 

BŘEZEN

 

22.3. Bezpečný pes – 1. až 5. ročník

25. – 29.3. Výstava dětských výtvarných prací žáků ZŠ Radčice

27.3. ZOO Plzeň – Cesta do  Afriky – 1. až 5. ročník

 

 

DUBEN

 

12.4. OVOV – okresní kolo

23.4. Návštěva soudu – hlavní soudní řízení v trestné věci – 4. a 5. ročník

30.4. McDonald’s  Cup – 1. a 3. ročník

 

KVĚTEN

 

2.5. McDonald’s  Cup – 4. a 5. ročník

17. 5.  Fotografování – 1. – 5. Ročník

22.5. OVOV – krajské kolo

23.5. Atletický 3boj

31.5. MDD – hry a soutěže – 1. až 5. ročník

 

ČERVEN

 

13.6. Turistická vycházka – 1. až 5. ročník

2019 © 16. ZŠ Plzeň | design by SITMP