vyberte pracoviště >

ZŠ Radčice

První třída

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne věku šesti let, tzn., které do 31. srpna daného roku dovrší šestý rok věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky nebo předčasný nástup. 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce i tehdy, pokud uvažuje o odkladu povinné školní docházky, a to v době od 01.dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku -  viz § 36, §37 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

 

 

ZŠ - Americká  

Registrační formulář pro elektronickou přihlášku k základnímu vzdělávání

Kritéria přijetí žáků do 1.ročníku základní školy (DOC, 28 kB)

 informace pro rodiče (DOC, 185 kB)

 

ZŠ - Radčice

Registrační formulář pro elektronickou přihlášku k základnímu vzdělávání

Kritéria přijetí žáků do 1.ročníku základní školy (DOC, 28 kB)

 informace pro rodiče (DOC, 185 kB)

 

 

 

 
© 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP