vyberte pracoviště >

ZŠ Radčice

Důležité údaje

 

Výchovný poradce pro ZŠ, přípravnou třídu, mateřskou školu:

Mgr. Vočadlová Ivana, telefon 378 028 431

Odevzdání podkladů k vyřízení přihlášky3.2.2023
Podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení na SŠ:01.03.2023
Přijímací zkoušky na SŠ se uskuteční v týdnu:13.4.2023 a 14.4.2023 (pro čtyřleté obory) 17.04.2023 a 18.4.2023 (pro šestileté a osmileté obory) 
Vyzvednutí zápisového lístku na ZŠ:do 15.03.2023

Obsah práce VP:

Výchovné poradenství

 • spolupráce s PPP (pedagogicko-psychologická poradna)
 • vypracování individuálně vzdělávacího plánu
 • průběžná konzultace probíhajícího plánu během školního roku se zákonnými zástupci a jednotlivými vyučujícími
 • hodnocení práce u žáků s poruchami učení a chování
 • kontrola platnosti vyšetření
 • sledování žáků ze socioekonomicky znevýhodňujícího prostředí
 • spolupráce s třídními učiteli, metodikem prevence, zákonnými zástupci žáků
 • monitorování chování žáků a předcházení možné šikaně
 • okamžité řešení nevhodných projevů chování žáků
 • spolupráce s organizacemi zabývajícími se prevencí a stmelováním kolektivů
 • jednání se zákonnými zástupci žáka při řešení nevhodného chování či prospěchovými problémy žáka
 • v závažných případech spolupráce s PČR, SVP a orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)
 • integrace žáků - cizinců

Kariérové poradenství

 • příprava žáků na rozhodování o výběru školy ve výuce „Svět práce“
 • využití akcí zaměřených na profesní orientaci
 • spolupráce s nabídkou IPS (Informační a poradenské středisko)
 • úzký kontakt se zástupci středních škol a učilišť
 • předávání informací o možnostech studia zákonným zástupcům žáků

 

 

 

 

 

 

 

2023 © 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP