vyberte pracoviště >

ZŠ Radčice

Zájmové útvary

 

VolejbalVolejbalVolejbal

V letošním školním roce je škola zapojena do projektu "Šablony pro 16.MŠ a ZŠ".

Na škole probíhají tyto aktivity pro žáky:
doučování, klub zábavné logiky a deskových her, čtenářský klub.

Škola nabízí i rozmanité aktivity pro volný čas v podobě zájmových útvarů. Záleží na zájmu dětí, které z nich jsou otevřeny.
V tomto školním roce to jsou tyto kroužky:

ZÁJMOVÝ ÚTVAR - KROUŽEK:DEN, ČAS:LEKTOR:
Keramikastředa 14,00 - 15,00Mgr. Josef Eret
Koutek "PROSIT" - robotika (ŠD R)čtvrtek 13,30 - 15,30p. Renáta  Kučerová

 

BaletkaBaletkaBaletka

2019 © 16. ZŠ Plzeň | design by SITMP