vyberte pracoviště >

ZŠ Americká třída

Aktuality

Sdělení pro rodiče k zajištění lepší informovanosti rodičů žáků v případě výskytu pedikulózy(vši dětské)

Sdělení pro rodiče k zajištění lepší informovanosti rodičů žáků v případě výskytu pedikulózy(vši dětské)

 

Veš dětská je bezkřídlý hmyz, který žije pouze ve vlasech lidí, nejčastěji dětí ve věku 6 -15 let.

Má několik stádií vývoje, larvy a dospělé vši sají krev až 3 x denně, což způsobuje svědění pokožky. Vajíčka vší (hnidy) se nejčastěji usazují za ušima.

K přenosu dochází nejčastěji mezi členy rodiny, spolužáky ve škole.

Jediným možným preventivním opatřením jsou časté prohlídky vlasů, v případě napadení vší dětskou lze zakoupit bez lékařského předpisu spoustu přípravků k odvšivení.

Zbavit děti vší je povinnost rodičů, nikoliv školy. Pokud zákonný zástupce nespolupracuje a posílá do školy dítě neodvšivené, může jej ředitel školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka (§22 odst.3 písm. b) školského zákona).

Žák má právo na vzdělávání podle školského zákona (§21 odst. 1 písm. a), ale zároveň je povinen dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými byl seznámen.

zdroj: Metodické pokyny MŠMT

 

 

 
© 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP