Důležité údaje

Společné pro ZŠ Americká a ZŠ Radčice

 

 

 

Výchovný poradce pro ZŠ, přípravnou třídu, mateřskou školu:

Mgr. Vočadlová Ivana, telefon 378 028 431

Odevzdání přihlášky k vyřízení potřebné dokumentace na ZŠ: 05.02.2021
Podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení na SŠ:01.03.2021
Přijímací zkoušky na SŠ se uskuteční v týdnu:12.04.2021 a 28.4.2021 
Vyzvednutí zápisového lístku na ZŠ:do 15.03.2021

Obsah práce VP:

Výchovné poradenství

Kariérové poradenství