Organizace školy - ZŠ Americká

Pedagogická rada:

Je poradním orgánem ŘŠ. Členy jsou všichni pedagogičtí zaměstnanci.

Termíny pedagogických rad:

12.11.2020 1.čtvrtletní PR (přeloženo na 13.11.2020)
21.01.2021 2.čtvrtletní PR (1.pololetí)
15.04.2021 3.čtvrtletní PR
14.06.2021 4.čtvrtletní PR (2.pololetí)

Třídní aktivy – termíny:

Úvodní třídní aktivy:
01.09. 2020  9,00h.  přípravných a prvních tříd 
10.09. 2020 16,30h. 1.st. ( vyjma přípravných a prvních tříd )
10.09. 2020 17,00h. 2.st.

Následující třídní aktivy :
12.11. 2020 16,30h. 1.st.
12.11. 2020 17,00h. 2.st.
15.04. 2021 16,30h. 1.st.
15.04. 2021 17,00h. 2.st.

Organizace výuky:

0. hodina    7,00 –   7,45
1. hodina    8,00 –   8,45
2. hodina    8,55 –   9,40
3. hodina  10,00 – 10,45
4. hodina  10,55 – 11,40
5. hodina  11,50 – 12,35
6. hodina  12,45 -  13,30
7. hodina  13,30 – 14,45
8. hodina  14,35 – 15,20

Organizace školního roku, termíny prázdnin:

Začátek školního roku:01.09.2020
Podzimní prázdniny:29.10. - 30.10.2020
Vánoční prázdniny:23.12.20120- 03.01.2021
Výpis za I. pololetí bude vydán ve čtvrtek28.01.2021
Pololetní prázdniny:29.01.2021
Jarní prázdniny:08.03. - 14.03.2021
Velikonoční prázdniny:01.04.2021
Vysvědčení bude vydáno v úterý30.06.2021
Hlavní prázdniny:01.07. -  31.08.2021
Začátek nového školního roku 2021/2022:01.09.2021

Školní řád:

Školní řád je k dispozici ve formátu DOC - Školní řád (DOC, 330 kB).

Pravidla pro hodnocení:

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou obsažena ve školním řádu.