Důležité údaje

Společné pro ZŠ Americká a ZŠ Radčice

 

 

 

Výchovný poradce pro ZŠ, přípravnou třídu, mateřskou školu:

Mgr. Vočadlová Ivana, telefon 378 028 431

Odevzdání přihlášky k vyřízení potřebné dokumentace na ZŠ: 04.02.2022
Podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení na SŠ:01.03.2022
Přijímací zkoušky na SŠ se uskuteční v týdnu:12.04.2022 a 13.4.2022 
Vyzvednutí zápisového lístku na ZŠ:do 15.03.2022

Obsah práce VP:

Výchovné poradenství

Kariérové poradenství