vyberte pracoviště >

ZŠ Radčice

Volba povolání

 

Volba povolání - profesní orientace

 
Informace pro žáky končící základní vzdělávání (vycházející žáci) a jejich zákonné zástupce:

  • Přijímací řízení probíhá podle  zákona 243/2008 a vyhlášky 671/2004, v poslední změně 394/2008.
  • V letošním školním roce může každý žák podat v prvním kole 2 přihlášky (počet přihlášek nemusí být využit).
  • Povinností ZŠ není zajistit formuláře přihlášky! Tyto jsou k dispozici na internetových stránkách MŠMT nebo v prodejnách SEVT.
  • Termín podání přihlášek na umělecké školy je 30.11.2022.
  • Odevzdání podkladů K vyplnění přihlášky na základní školu k vyřízení potřebné dokumentace je do 03.02.2023, termín podání přihlášek pro první kolo přijímacího řízení na SŠ je 01.03.2023.
  • Přihlášky tiskne společnost SEVT a jsou ve volném prodeji v papírnictví společnosti SEVT. Jsou rovněž k dispozici na stránkách MŠMT - http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasky-vzory
  • IZO školy 102 228 329.
  • Vyplněnou a potvrzenou přihlášku si žák nebo jeho zákonný zástupce doručí na vybranou školu sám.
  • Organizace a průběh přijímacího  řízení jsou plně v kompetenci daných škol.V případě přijetí ke studiu, žák své rozhodnutí potvrdí odevzdáním zápisového lístku na dané střední škole do 10ti pracovních dnů.

Pro bližší informace doporučujeme využít možnosti „Dne otevřených dveří“ na jednotlivých školách.


Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce ke studiu na víceletých gymnáziích:

Základní kritéria pro přijetí ke studiu:
1. Úspěšné složení přijímacích zkoušek
2. Prospěch

Přijímací zkoušky na gymnáziích:

Gymnázium, Mikulášské nám.23Čj, M
Gymnázium Luďka Pika, Opavská 21Čj, M
Masarykovo gymnázium, Petákova 2Čj, M
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o., Sokolovská 54ČJ, M, psychologické testy, pohovor 
Církevní gymnázium, Mikulášské nám. 15Čj, M
Sportovní gymnázium, Vejprnická 56Čj, M, pohybové testy, talentové zkoušky (ZŠ 9.roč.)
Církevní ZŠ a SŠ Plzeň, Táborská 28ČJ, M

Pro bližší informace doporučujeme využít možnosti „Dne otevřených dveří“ na jednotlivých školách.

Dny otevřených dveří:

Gymnázium, Mikulášské nám.23prosinec 2022
Gymnázium Luďka Pika, Opavská 2110.01.2023
Masarykovo gymnázium, Petákova 205.12.2022 (ZŠ 5.r.) a 06.12.2022 (ZŠ 9.r.)
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o., Sokolovská 5424.11.2022
Církevní gymnázium, Mikulášské nám. 1526.11.2022
Sportovní gymnázium, Vejprnická 56

18.10.2022
14.12.2022
13.12.2022

Církevní ZŠ a SŠ Plzeň, Táborská 2810.11.2022, 9.12.2022 (online), 21.1.2023

 

Vyplněné přihlášky s razítkem školy a podpisem ředitele školy doručí zákonní zástupci sami na zvolená SŠ nejpozději do 01.03.20223

2023 © 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP