vyberte pracoviště >

ZŠ Radčice

Volba povolání

 

Volba povolání - profesní orientace

 
Informace pro žáky končící základní vzdělávání (vycházející žáci) a jejich zákonné zástupce:

  • Přijímací řízení probíhá podle  zákona 243/2008 a vyhlášky 671/2004, v poslední změně 394/2008.
  • V letošním školním roce může každý žák podat v prvním kole 2 přihlášky (počet přihlášek nemusí být využit).
  • Povinností ZŠ není zajistit formuláře přihlášky! Tyto jsou k dispozici na internetových stránkách MŠMT nebo v prodejnách SEVT.
  • Termín podání přihlášek na umělecké školy je 30.11.2021.
  • Podání přihlášky na základní školu k vyřízení potřebné dokumentace je do 04.02.2022, termín podání přihlášek pro první kolo přijímacího řízení na SŠ je 01.03.2022.
  • Přihlášky tiskne společnost SEVT a jsou ve volném prodeji v papírnictví společnosti SEVT. Jsou rovněž k dispozici na stránkách MŠMT - http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasky-vzory
  • IZO školy 102 228 329.
  • Vyplněnou a potvrzenou přihlášku si žák nebo jeho zákonný zástupce doručí na vybranou školu sám.
  • Organizace a průběh přijímacího  řízení jsou plně v kompetenci daných škol.V případě přijetí ke studiu, žák své rozhodnutí potvrdí odevzdáním zápisového lístku na dané střední škole do 10ti pracovních dnů.

Pro bližší informace doporučujeme využít možnosti „Dne otevřených dveří“ na jednotlivých školách.


Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce ke studiu na víceletých gymnáziích:

Základní kritéria pro přijetí ke studiu:
1. Úspěšné složení přijímacích zkoušek
2. Prospěch

Přijímací zkoušky na gymnáziích:

Gymnázium, Mikulášské nám.23Čj, M
Gymnázium Luďka Pika, Opavská 21Čj, M
Masarykovo gymnázium, Petákova 2Čj, M
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o., Sokolovská 54ČJ, M, psychologické testy, pohovor 
Církevní gymnázium, Mikulášské nám. 15Čj, M
Sportovní gymnázium, Vejprnická 56Čj, M, pohybové testy, talentové zkoušky (ZŠ 9.roč.)
Církevní ZŠ a SŠ Plzeň, Táborská 28ČJ, M

Pro bližší informace doporučujeme využít možnosti „Dne otevřených dveří“ na jednotlivých školách.

Dny otevřených dveří:

Gymnázium, Mikulášské nám.2304.12.2021
Gymnázium Luďka Pika, Opavská 2111.01.2022
Masarykovo gymnázium, Petákova 206.12.2021 (ZŠ 5.r.) a 17.12.2021 (ZŠ 9.r.)
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o., Sokolovská 5425.11.2021
Církevní gymnázium, Mikulášské nám. 1520.11.2021
Sportovní gymnázium, Vejprnická 5614.12.2021 a 15.12.2021 (ZŠ 5.r.) a 25.10.2021 a 14.12.2021 (ZŠ 9.r.)
Církevní ZŠ a SŠ Plzeň, Táborská 2812.11.2021 a 10.12.2021 a 22.01.2022

 

Přihlášky vyplní zákonní zástupci žáka a ti je odevzdají třídnímu učiteli k vyřízení potřebné dokumentace do 04.02.2022.

Vyplněné přihlášky s razítkem školy a podpisem ředitelky školy doručí zákonní zástupci sami na zvolená gymnázia nejpozději do 01.03.2022.

2022 © 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP