vyberte pracoviště >

ZŠ Radčice

Aktuality

 

 

OZNÁMENÍ 13. 10. 2020
Z rozhodnutí vlády ČR s účinností od 14. 10. 2020 přechází škola na distanční formu vzdělávání (dle novely Školského zákona č. 349/2020 sb. §184a odst. 3 jsou děti/žáci povinni vzdělávat se distančním způsobem).
Výuka bude probíhat především on-line přes aplikaci MS Teams – dle platného rozvrhu. V odůvodněných případech bude zadání domácí práce (v papírové formě). Odevzdání a kontrola vypracovaných prací se uskuteční po návratu žáků do školy.
Neúčast na distančním vzdělávání bez omluvy bude řešeno jako neomluvená absence žáka.
Školní družina je od 14. 10. 2020 MIMO PROVOZ!
Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strávníci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Informace u vedoucí školní jídelny na tel. č. 378 028 428 – K. Maxová
Týden od 26. 10. – 30. 10. 2020
26. 10. – 27. 10. 2020 – COVID-ové prázdniny (vyhlásilo MŠMT ČR)
28. 10. 2020 – státní svátek
29. 10. – 30. 10. 2020 – podzimní prázdniny
PRO DALŠÍ INFORMACE SLEDUJTE PROSÍM WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY www.duhovaskola.cz
2021 © 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP