vyberte pracoviště >

ZŠ Radčice

Aktuality

 

Povinná prezenční výuka pro:

Ø  žáky 1. až 5. ročníku

Prezenční výuka probíhá dle režimu rozvrhu platného od září

Žáci mají povinnost se podrobit testování neinvazivním antigenním testem:

Ø  žáci prvního stupně, druhého stupně a děti přípravného ročníku budou 1 x týdně testováni antigenními neinvazními testy, a to v pondělí (popř. v den jejich nástupu do školy)

Je zakázán zpěv, proto v hodinách HV probírat hudební nauku, teorii.

V hodinách TV, SH jsou povolené sportovní činnosti konané venku (bez roušek). Ve vnitřních prostorech platí stávající nařízení.

Doporučuje se zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu, časté větrání, proto zvažte adekvátní oblečení svých dětí.

 

Příchod žáků obvyklým způsobem (nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu do budovy školy a pohybu osob před budovou)

Konec výuky je dle rozvrhu.

Provozní doba ŠD je v režimu provozu platného od září.

ŠDR 6,30 – 7,40 a 11,40 – 16,45

Nově od 17.05.2021 je zrušena povinnost homogenních oddělení a skupin.

Žáci, kteří chodili na obědy před uzavřením školy, je mají automaticky přihlášené. V případě nezájmu, musí zákonný zástupce oběd odhlásit.,

Žáci mají povinnost nosit jednorázové chirurgické roušky, po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorech školy. Při vycházce nebo pobytu venku (na školní zahradě) žák nemusí mít ochranu úst a nosu, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Doporučujeme, aby žáci měli v igelitovém sáčku minimálně 2 kusy náhradní roušky!

V případech, kdy je nezbytné, aby žák při výuce viděl na ústa učitele, lze použít ochranný štít při dodržení vzdálenosti minimálně 2 m od žáků.

Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v důvodných případech!!!

2021 © 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP