vyberte pracoviště >

MŠ Radčice a MŠ Malesice

Organizace školy

 

Důležité informace

Provozní doba: 6,30 – 16,30 hodin

Školné:  600,- Kč měsíčně

              Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do patnáctého dne v daném měsíci.

Třídní aktivy – termíny: první týden v září, červen

Organizace vzdělávání:

  6,30 – 8,00Příchod dětí, ranní hry, činnosti podle přání dětí
  8,00 – 9,00Ranní hry, činnosti podle přání dětí, ranní hygiena, přesnídávka, dokončení ranních her
  9,00 – 9,45Řízené i spontánní učení podle dané náplně - smyslové hry, jazykové a TV chvilky, plavecký výcvik
  9,45 – 10,00Hygiena, příprava na pobyt venku
10,00 – 12,00Pobyt venku
12,00 – 12,30Oběd
12,30 – 12,45Ústní hygiena, vyzvedávání dětí odcházejících po obědě
12,45 – 14,00Odpočinek dětí podle individuálních potřeb, klidové činnosti pro děti s kratší potřebou odpočinku
14,00 – 14,30Svačina, hygiena
14,30 – 16,30Zájmové činnosti, hry dle vlastního výběru; v případě příznivého počasí pobyt na školní zahradě

 

Organizace školního roku, termíny prázdnin:

Začátek školního roku:02.09.2019
Podzimní prázdniny:29.10. - 30.10.2019
Vánoční prázdniny:23.12.2019 - 03.01.2020
Jarní prázdniny:02.03. - 08.03.2020
Velikonoční prázdniny:09.04.2020
Vyhlášení ředitelského volna:24.06. - 30.06.2020
Hlavní prázdniny:01.07. -  31.08.2020

Poznámka: Během vánočních a velikonočních prázdnin je mateřská škola uzavřena.

Další informace naleznete ve Školním řádu MŠ (DOC, 40 kB) a v Provozním řádu školní zahrady (DOC, 25 kB)

2020 © 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP