vyberte pracoviště >

MŠ Radčice a MŠ Malesice

Popis ŠVP

Charakteristika ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:

Prostředí a umístění naší MŠ samo o sobě určilo filozofii našeho vzdělávacího programu – zdravý život v přírodě.

Naším cílem je vybavit děti zdravými návyky, dovednostmi a postoji v samotných základech a naučit je úctě k životu, přírodě a zdraví svému i okolí.

Naši MŠ jsme pojali jako místo, kde se děti naučí: základům správného chování, hygienickým návykům, chápat svou vlastní identitu, začlenit se mezi kamarády.

Prioritou je pro nás rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb a tím pádem usnadnění jeho další životní cesty.

Každé dítě i dospělý potřebuje určitý životní rytmus a řád, body, které se opakují, jsou pravidelné. V naší škole se snažíme o vytvoření režimu, který zajistí dětem tělesnou i duševní pohodu. Nabízíme dětem takové činnosti, které rozvíjí jejich pozitivní myšlení, cítění a prožívání ve vztahu k sobě i druhým.

ŠVP "Duhová školka" je platný od 01.09.2006. Při změnách RVP bude aktualizován.

Úplné znění ŠVP je k nahlédnutí u vedoucí učitelky nebo u ŘŠ.

 
© 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP