vyberte pracoviště >

MŠ Radčice a MŠ Malesice

Organizace školy

Důležité informace

Provozní doba: 6,30 – 16,30 hodin

Školné:  650,- Kč měsíčně

Směrnice MŠ: Smernice-prispevekMS.pdf

Platební příkaz ukončete k 30.6.2024 (Prázdninový provoz se vybírá v hotovosti)

číslo účtu školy: 483 862 0287/0100

variabilní symbol: rodné číslo dítěte bez lomítka

 Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne v daném měsíci.

Třídní aktivy – termíny: první týden v září, červen

Organizace vzdělávání:

  6,30 – 8,00Příchod dětí, ranní hry, činnosti podle přání dětí
  8,00 – 9,00Ranní hry, činnosti podle přání dětí, ranní hygiena, přesnídávka, dokončení ranních her
  9,00 – 9,45Řízené i spontánní učení podle dané náplně - smyslové hry, jazykové a TV chvilky
  9,45 – 10,00Hygiena, příprava na pobyt venku
10,00 – 11,30Pobyt venku
11,30 – 12,00Oběd
12,15 – 12,30Ústní hygiena, vyzvedávání dětí odcházejících po obědě
12,45 – 14,00Odpočinek dětí podle individuálních potřeb, klidové činnosti pro děti s kratší potřebou odpočinku
14,00 – 14,30Svačina, hygiena
14,30 – 16,30Zájmové činnosti, hry dle vlastního výběru; v případě příznivého počasí pobyt na školní zahradě

 

Organizace školního roku, termíny prázdnin:

Začátek školního roku:01.09.2023
Podzimní prázdniny:26.10. a 27.10.2023
Vánoční prázdniny:23.12.2023 - 02.01.2024
Jarní prázdniny:19.02. - 25.02.2024
Velikonoční prázdniny:28.03.2024
Hlavní prázdniny:29.06. -  1.9. 2024

Poznámka:


V průběhu podzimních, vánočních, velikonočních a jarních prázdnin bude provoz MŠ omezen nebo uzavřen na základě závazného zájmu zákonných zástupců o umístění dítěte do MŠ a po předchozím projednání se zřizovatelem.

Další informace naleznete ve Školním řádu MŠ a v Provozním řádu školní zahrady (DOC, 25 kB)

 
© 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP