vyberte pracoviště >

MŠ Radčice a MŠ Malesice

Výchovný poradce

Důležité údaje:

Výchovný poradce pro ZŠ, přípravnou třídu, mateřskou školu: Mgr. Vočadlová Ivana, telefon č. 378 028 431

Obsah práce VP:

Výchovné poradenství (pro MŠ)

 • průběžné konzultace s vedoucí učitelkou MŠ o chování dětí
 • výběr dětí do přípravné třídy
 • monitoring dětí před vstupem do 1.třídy
 • zasílání dětí na vyšetření do PPP (pedagogicko-psychologická poradna)
 • hodnocení práce u dětí s poruchami chování
 • kontrola platnosti vyšetření
 • sledování dětí ze znevýhodňujícího sociálně kulturního prostředí
 • spolupráce s  učiteli, metodikem prevence, zákonnými zástupci dětí
 • sledování chování dětí a předcházení možné šikaně
 • okamžité řešení nevhodných projevů chování dětí
 • spolupráce s PPP Plzeň
 • spolupráce s organizacemi zabývajícími se prevencí

 

 
© 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP