Organizace školy - MŠ Radčice

Důležité informace

Provozní doba: 6,30 – 16,30 hodin

Školné:  600,- Kč měsíčně

              Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do patnáctého dne v daném měsíci.

Třídní aktivy – termíny: první týden v září, červen

Organizace vzdělávání:

  6,30 – 8,00Příchod dětí, ranní hry, činnosti podle přání dětí
  8,00 – 9,00Ranní hry, činnosti podle přání dětí, ranní hygiena, přesnídávka, dokončení ranních her
  9,00 – 9,45Řízené i spontánní učení podle dané náplně - smyslové hry, jazykové a TV chvilky
  9,45 – 10,00Hygiena, příprava na pobyt venku
10,00 – 11,30Pobyt venku
11,30 – 12,00Oběd
12,15 – 12,30Ústní hygiena, vyzvedávání dětí odcházejících po obědě
12,45 – 14,00Odpočinek dětí podle individuálních potřeb, klidové činnosti pro děti s kratší potřebou odpočinku
14,00 – 14,30Svačina, hygiena
14,30 – 16,30Zájmové činnosti, hry dle vlastního výběru; v případě příznivého počasí pobyt na školní zahradě

 

Organizace školního roku, termíny prázdnin:

Začátek školního roku:01.09.2021
Podzimní prázdniny:29.10. a 29.10.2021
Vánoční prázdniny:23.12.2021 - 02.01.2022
Jarní prázdniny:07.02. - 13.02.2022
Velikonoční prázdniny:14.04.2022
Hlavní prázdniny:01.07. -  31.08.2022

Poznámka:
Během vánočních a velikonočních prázdnin je mateřská škola uzavřena. Provoz o dalších vedlejších prázdninách (podzimní, jarní) zůstane zachován pouze při počtu minimálně 15 (tj. 20%) závazně přihlášených dětí.

Další informace naleznete ve Školním řádu MŠ (DOC, 40 kB) a v Provozním řádu školní zahrady (DOC, 25 kB)