vyberte pracoviště >

MŠ Radčice a MŠ Malesice

Školní akce

 

Akce školy ve školním roce 2019/2020
DatumAkce
3.9.Informativní schůzka pro rodiče
7.10.Divadlo Řimbaba - „Vodnická pohádka“
11.10.„Den se seniory“-vystoupení dětí v Malesickém dvoře 18:00
23.10.Pohyb 1P (zjišťování pohyblivosti předškoláků) v prostorách MŠR
25.10.Vyšetření očí Lion - „Lví očko“
25.10.Divadlo Hra - „Dvanáct měsíčků“
12.11.Záchranná stanice živočichů
19.11.Drakiáda 
21.11.Vánoční fotografování dětí
28.11.Lion- screeningové vyšetření zraku 9:00
2.12.Čertí školka (celý týden)
5.12.Mikulášská nadílka
účast při slavnostním rozsvěcení stromku v Malesicích - ÚMO 9 
16.12.návštěva Betléma na Námětí Republiky
18.12.Adventní dílna pro rodiče
19.12.Vánoční nadílka - stromeček
16.1.Beseda s policií - „Bezpečný kontakt s cizím člověkem“
Leden - „Zimní olympiáda“ - podle aktuálního počasí


PLÁN AKCÍ -  šk.rok  2019/200 - 2.pololetí

 

 

MŠ Malesice

 

únor - květen - Plavecký výcvik

 

5.2. - Divadlo Hra - „Liška a vlk“

17.2. - 21.2. - Karneval

19.2. - Divadlo Řimbaba - „Karneval“

27.2. - „Masopust“ - Žinafa - Újezd nade Mží

 

 

březen ? - Divadlo z bedny - „O perníkové chaloupce“

17.3. - Zdravý zoubek

24.3. - „Velikonoce na statku“ - Žinafa - Újezd nade Mží

 

 

8.4. - ZOO Primáti

7.4. - Velikonoční zajíček

14.4. - Kurz 1. pomoci - předškoláci

15.4. - Poznej svého psa

30.4.“Bezpečně v dopravě“ - beseda s policií

 

 

20.5. - fotograf

květen ? - Sportovní hry předškoláků

7.5. - Svíčkárna Rodos - Litice

14.5. - sportovní den v MŠ

 

 

červen ? - školní výlet na Radyni

1.6. - MDD - hry a soutěže

4.6. - Besídka a pasování předškoláků

9.6. - Divadlo hra - Cesta do Afriky

17.6. - školní výlet na Radyni

 

PLÁN AKCÍ MŠM + MŠR – II. POLOLETÍ 2019/20

ÚNOR:

·        3.2. začíná plavecký výcvik – předškoláci žlutá + zelená tříd

·        5.2. divadlo – MŠM: Liška a vlk

·        11.2. divadlo – MŠR: Jak princezna chtěla čarovat

·        19.2. Divadlo Řimbaba – Karneval MŠM

·        27.2. maškarní karneval v MŠR

·        27.2. Újezd nade Mží – masopust – MŠM

BŘEZEN:

·        12.3. divadlo v MŠR – Průzkumníci v Africe

·        23. – 27.3. Otvírání studánek –vítání jara – MŠR

·        24.3. Újezd nade Mží – velikonoce na statku, zážitkový program – žlutá + zelená třída

DUBEN:

·        1.4. divadlo v MŠR – Jak pejsek a kočička vítali jaro

·        6. – 9.4. velikonoční beránek – tradice, zvyky, vyrábění – MŠR

·        7.4. velikonoční zajíček – MŠM

·        bezpečnost v dopravě – 29.4. – MŠR, 30.4. – MŠM

·        návštěva ZOO – datum bude upřesněn

KVĚTEN:

·        fotografování dětí – datum bude upřesněn

·        4. a 5.5. – zápisy do MŠ pro školní rok 2020/21

·        7.5. Újezd nade Mží – mláďata na statku – zážitkový program – žlutá třída MŠR

·        7.5. svíčkárna Rodos – MŠM

·        12.5. sportovní hry mateřských škol – předškoláci MŠM + MŠR

·        Bezpečný pes – naučný program – datum bude upřesněn – MŠR

·        14.5. sportovní den  - MŠM

·        14.5. besídka ke Dni matek – MŠR

·        24.5.sportovní den – MŠR

·        25.5. končí plavecký kurz

ČERVEN:

·        1.6. oslava MDD

·        4.6. besídka a pasování předškoláků – MŠM

·        divadlo v MŠR – Uličnice opice

·        8. – 12.6. motýl Emanuel a maková panenka (poznávání hmyzu na louce a v lese) – červená třída

·        8. – 12.6. naše vodstvo (výlety k rybníkům, řece, potoku) – žlutá třída

·        slavnostní pasování předškoláků – žlutá třída

 

2021 © 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP