Výchovný poradce - MŠ Radčice

Důležité údaje:

Výchovný poradce pro ZŠ, přípravnou třídu, mateřskou školu: Mgr. Vočadlová Ivana, telefon č. 378 028 431

Obsah práce VP:

Výchovné poradenství (pro MŠ)