vyberte pracoviště >

ZŠ Americká třída

Dodatečný odklad

Dodatečný odklad povinné školní docházky

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok - dle § 37, odst.3 zákona č. 561/2004 Sb. (Školského zákona), ve znění pozdějších předpisů.

Poté má dítě možnost vzdělávat se v přípravné třídě nebo navštěvovat poslední ročník mateřské školy.

Příklady důvodů dodatečného odkladu školní docházky:

  • žák se nevydrží  soustředit
  • nemá zájem o učení
  • není přirozeně zvědavý na nové věci
  • je neposedný, netrpělivý

Předtisk souhlasu s dodatečným odkladem povinné školní docházky (DOC, 24 kB).

 
© 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP