vyberte pracoviště >

ZŠ Americká třída

Přípravná třída

Přípravná třída

Dlouholetou tradicí se staly na naší škole přípravné třídy. Od školního roku 1997/1998 jsou v budově ZŠ Americká otevřeny  dle zájmu zákonných zástupců.


Přípravná třída je určena:

 • pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
 • přednostně pro děti s odkladem povinné školní docházky, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (§47, odst. 1 školského zákona v platném znění), u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj

  Cílem přípravné třídy je systematická příprava v oblasti pracovních i hygienických návyků, vědomostí, manuální zručnosti a sebeobsluhy pro vstup do 1. třídy.
  Hlavním cílem je připravit děti na 1.třídu základní školy a předejít jejich případnému školnímu neúspěchu.

Podle přání zákonných zástupců jsou žáci zařazeni do vhodných mimoškolních aktivit, které škola organizuje.


Výuka v přípravné třídě je rozdělena na:

 • jazykovou a komunikativní přípravu (odborná logopedická cvičení)
 • matematickou představu
 • poznávání okolí
 • cvičení zručnosti a praktických dovedností
 • hudební a tělesnou výchovu

Předtisk žádosti o zařazení do přípravné třídy (DOC, 29 kB)

 

Kritéria pro zařazení do přípravné třídy (DOC, 28 kB)

Informace pro rodiče (DOC, 185 kB)

 

 
© 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP