vyberte pracoviště >

ZŠ Americká třída

Odklad docházky

Odklad školní docházky

Pokud má zákonný zástupce pocit, že jeho děcko ještě nedosahuje potřebné zralosti v některé z oblastí – tělesné, rozumové, sociální, citové, tzn., že dítě není tělesně či duševně přiměřeně vyspělé – může podat žádost o odklad povinné školní docházky do 30.dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa dle § 37, odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školského zákona), ve znění pozdějších předpisů.

Poté má dítě na základě vyjádření PPP možnost vzdělávat se bezplatně v přípravné třídě nebo  navštěvovat poslední ročník mateřské školy (vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců).

Příklady důvodů odkladu školní docházky:

  • dítě má problémy s výslovností
  • nevydrží se soustředit
  • nedokáže se orientovat v čase, neovládá prostorovou orientaci
  • neumí dodržovat základní hygienická pravidla, samostatně se oblékat, obouvat, svlékat se, neumí jíst příborem
  • nemá zájem o učení, není přirozeně zvědavé na nové věci
  • je neposedné, netrpělivé, nevyzrálé

Předtisk žádosti o odklad školní docházky (DOC, 33 kB)

 
© 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP