Přípravná třída

Společné pro ZŠ Americká a ZŠ Radčice

Přípravná třída

Dlouholetou tradicí se staly na naší škole přípravné třídy. Od školního roku 1997/1998 jsou v budově ZŠ Americká otevřeny  dle zájmu zákonných zástupců jedna či dvě přípravné třídy.


Přípravná třída je určena:

Podle přání zákonných zástupců jsou žáci zařazeni do vhodných mimoškolních aktivit, které škola organizuje.

Školák 2


Výuka v přípravné třídě je rozdělena na:

Předtisk žádosti o zařazení do přípravné třídy (DOC, 29 kB)

Kritéria pro zařazení do přípravné třídy (DOC, 28 kB)

Pozvánka na zápis a informace pro rodiče (DOC, 185 kB)