vyberte pracoviště >

ZŠ Americká třída

První třída

 

První třída

.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne věku šesti let, tzn., které do 31. srpna daného roku dovrší šestý rok věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky nebo předčasný nástup. 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce i tehdy, pokud uvažuje o odkladu povinné školní docházky, a to v době od 01.dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku -  viz § 36, §37 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

 

Školák

Registrační formulář pro elektronickou přihlášku k základnímu vzdělávání

Kritéria přijetí žáků do 1.ročníku základní školy (DOC, 28 kB)

Pozvánka na zápis a informace pro rodiče (DOC, 185 kB)

Přijaté děti do1.r ZŠA a ZŠR, .PT.pdf

2023 © 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP