vyberte pracoviště >

MŠ Radčice a MŠ Malesice

Aktuality

 

Prezenční výuka (každodenní) probíhá v homogenních skupinách: MŠR, MŠM

Prezenční výuka platí pro děti vzdělávající se povinně v posledním roce předškolního vzdělávání. Do výuky lze zařadit mladší děti zaměstnanců vybraných profesí (např. IZS)

 

Příchod žáků obvyklým způsobem (nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu do budovy školy a pohybu osob před budovou).

 

Děti mají povinnost se podrobit testování neinvazivním antigenním testem, a to 2 x týdně (pondělí, středa)

 

Vzhledem k zákazu zpěvu a sportovních činností bude zařazen pobyt dětí na čerstvém vzduchu. V manuálu MŠMT je doporučené časté větrání, proto zvažte adekvátní oblečení svých dětí.

 

Žáci, kteří chodili na obědy před uzavřením školy, je mají automaticky přihlášené. V případě nezájmu, musí zákonný zástupce oběd odhlásit.

 

Děti nemají povinnost nosit jednorázové chirurgické roušky.

 

Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v důvodných případech!!!

 

2021 © 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP