vyberte pracoviště >

MŠ Radčice a MŠ Malesice

Vzdělávání

Mateřská škola v Radčicích je dvoutřídní. V přízemí se nachází "žlutá třída“ s dětmi ve věku od 3 do 6 (7) let. V prvním patře najdete "červenou třídu“ s dětmi ve věku od 3 do 6 (7) let.

V Malesicích je škola jednotřídní. Nachází se zde "zelená" třída s dětmi od  3 do 6 (7) let.

Náplň výchovně vzdělávací činnosti je zpracována v ŠVP Duhová školka a dále v třídních programech, které jsou uzpůsobeny věkovým skupinám dětí.

Cíle k naplnění vzdělávání:

  • ROZVÍJENÍ DÍTĚTE A JEHO SCHOPNOSTI UČENÍ
  • OSVOJENÍ SI ZÁKLADU HODNOT, NA NICHŽ JE ZALOŽENA NAŠE SPOLEČNOST
  • ZÍSKÁNÍ OSOBNÍ SAMOSTATNOSTI A SCHOPNOSTI PROJEVOVAT SE JAKO SAMOSTATNÁ OSOBNOST PŮSOBÍCÍ NA SVÉ OKOLÍ

Vzdělávací obsah našeho ŠVP je rozdělen do pěti bloků podle vzdělávacích oblastí, každý blok má svůj název:

  1. Oblast biologická (dítě a jeho tělo)  ZDRAVÁ HOLKA, ZDRAVÝ KLUK
  2. Oblast psychologická (dítě a jeho psychika)  POZNÁVÁM SÁM SEBE
  3. Oblast sociálně-kulturní (dítě a společnost)  CO SE DĚJE V NAŠEM SVĚTĚ
  4. Oblast environmentální (dítě a svět)  MY A PŘÍRODA
  5. Oblast interpersonální (dítě a ten druhý)  NEJSEM TADY SÁM

Název programu DUHOVÁ ŠKOLKA jsme zvolili proto, že každá vzdělávací oblast vyjadřuje jednu barvu duhy a dohromady tvoří celek, který je neoddělitelný. Na každý školní rok je vždy zvoleno ústřední téma společné pro celou MŠ.

Třídní vzdělávací program zahrnuje vždy 4 hlavní tématické celky, zvolené podle ročních období:

1. BAREVNÝ PODZIM
tématický celek zahrnuje adaptaci dětí na prostředí MŠ, seznámení se zahradou, lesem (ovoce, zelenina, práce lidí, listnaté x jehličnaté stromy, některá lesní zvířata) a některými podzimními zvyky.

2. LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
tématický celek zahrnuje Mikulášskou nadílku, oslavy vánočních svátků,seznámení s tradicemi, poznávání lidského těla, péči o zdraví, zimní sporty.

3. JARNÍ PROBOUZENÍ
tématický celek zahrnuje pozorování změn v přírodě, dopravní výchovu, oslavu svátků jara + seznámení s tradicemi, poznávání domácích zvířat.

4. DUHOVÝ SVĚT
tématický celek zahrnuje oslavu svátku matek, prohlubování vědomostí o přírodě (hmyz, rostliny, vodstvo), oslavu svátku dětí, seznámení s exotickými zvířaty (ZOO), pasování předškoláků.

 
© 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP