vyberte pracoviště >

MŠ Radčice a MŠ Malesice

Placení a odhlašování

Placení obědů:

Placení obědů se provádí:

  • inkasem z běžného účtu – číslo účtu  25237311/0100
  • hotově u vedoucí ŠJ

Vypočtená částka stravného na následující měsíc je vždy vyvěšena ve vstupní hale školy tak, aby strávník mohl včas provést úhradu.

Platby přes  bankovní účet se provádějí inkasním způsobem k 5.dni daného měsíce. Pokud některému strávníkovi nebylo inkaso provedeno a vznikl mu dluh na stravném, vyrozumí jej vedoucí ŠJ a on částku uhradí na účet ŠJ nebo hotově u vedoucí školní jídelny.

Odhlašování obědů:

V případě onemocnění dítěte je povinností rodičů osobně, telefonicky nebo e-mailem obědy odhlásit; a to  vždy nejpozději do 8:00 hodin v daný den. Pokud se nemoc dítěte prodlouží, je nutné, aby rodiče prodloužení nemoci nahlásili.

Za neodebrané nebo včas neodhlášené obědy se neposkytuje  finanční ani věcná náhrada.

Při ukončení stravování (děti přecházející na jinou školu apod.) je povinností každého strávníka (jeho zákonného zástupce) odhlásit se u vedoucí ŠJ ze stravování.

Nárok na stravování se řídí podle § 119 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 
© 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP