vyberte pracoviště >

ZŠ Radčice

Historie školy

12.01.1894 Zemská školní rada povoluje postavit jednotřídní obecnou školu na pozemku č.p. 18, který svou polohou
                      pro postavení školy byl velmi výhodný, neboť se nachází skoro uprostřed obce.

09.04.1896 Obecní zastupitelstvo zadává provedení stavby bratřím Antonínu a Jiřímu Tomáškovým za 12.750 zlatých.

jaro 1897 Jsou započaty výkopy základů.

11.07.1898 Probíhá kolaudace.

září 1898 Probíhá zápis prvních žáků.

16.09.1898 Je zahájena výuka (1. – 4. třída).

1898 -1991 Se na škole vystřídalo 11 ředitelů.

01.09.1991 Se ZŠ v Radčicích stává součástí 3.ZŠ a MŠ v Tylově ul. v Plzni.

01.09.2006 Sloučením 3.ZŠ a MŠ Plzeň, Tylova 15 a 16.ZŠ Plzeň, Americká třída 30, Plzeň se stává škola v Radčicích
odloučeným pracovištěm 16.ZŠ a MŠ Plzeň, Americká třída 30.

03.09.2007 Ve školním roce 2007/2008 probíhá v 1. ročníku výuka podle ŠVP „Duhová škola“.

září 2007 Rekonstrukce školní zahrady s využitím grantu vyhlášeného Nadačním fondem „Zelený poklad“.

červenec 2008 Oprava krovu zasaženého dřevomorkou.

01.09.2008  Ve školním roce 2008/2009 se podle ŠVP „Duhová škola“ vyučuje již i ve 2. ročníku.

01.09.2009 Od školního roku 2009/10 se začalo vyučovat podle ŠVP „Duhová škola“ ve všech ročnících ZŠ. 
Zahájena výuka všech ročníků 1. stupně, tzn. 1. – 5. třída.  
Otevření přípravné třídy.

šk.rok 2010/2011:
vybudování sádrokartonové předstěny v herně v přízemí budovy a u vchodu;

šk.rok 2011/2012:
nákup šatních skříněk pro žáky; stavební úpravy vnitřních prostor (2 třídy, WC v přízemí, přípravny a výdejny ŠJ);

šk.rok 2012/2013:
oprava římsy; výmalba tříd v 1.patře a schodiště;

šk.rok 2013/2014: 
oprava a částečná rekonstrukce sociálního zařízení v 1.patře a v přízemí; malování a oprava emailu v PT; 
pořízení ventilů do radiátorů; oprava podlahy před třídou RIII/3.,4.; vybavení sborovny novým nábytkem, kobercem, 
výmalba; výměna PC;

šk.rok 2014/2015:
dokončení opravy a rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí
oprava rozvodů vody a odpadů; zajištění bezpečnosti vystavěním plotu na zahradě
výměna žaluzií; pořízení nového nábytku do třídy - učebna 1., 2.ročníku (lavice, židle, skříně); výmalba výdejny ŠJ
využití dotace ÚMO Plzeň 7 na uskutečnění 4. ročníku příměstského tábora pořádaného ŠD

šk.rok 2015/2016:
1.etapa výměny oken a lina (třídy); repase vstupních dveří; drobné zednické opravy; výmalba všech tříd; pořízení
 nového nábytku do tříd a nástěnek, dvou třídílných tabulí do tříd; oprava soklové části budovy ZŠ a betonového
 plotu včetně osazení zábradlím; využití dotace ÚMO  7 na uskutečnění příměstského tábora pořádaného ŠD

šk.rok 2016/2017
2.etapa výměny oken (chodby, sborovna, herna, sociální zařízení);pořízení nových žaluzií (třídy 1.p.);2.etapa
výměny lina; výmalba chodeb, sborovny, herny, sociální zařízení; dokoupení požadovaného nábytku; dotace
ÚMO 7 na příměstský tábor

šk.rok 2017/2018
pořízení sportovního vybavení z finančního daru společnosti LIDL; dotace ÚMO 7 na příměstský tábor ŠD

šk. rok 2018/2019:
výmalba chodeb; využití dotace ÚMO Plzeň 7 na uskutečnění příměstského tábora pořádaného ŠD na konci
měsíce června

šk. rok 2019/2020:
průběžné doplňování výtvarných a pracovních pomůcek a her pro ŠD; oprava fasády; využití dotace ÚMO Plzeň 7
na ú)hradu výdajů spojených s organizací příměstského tábora pořádaného ŠD na konci měsíce srpna

šk. rok 2020/2021:
využití dotace ÚMO Plzeň 7 na úhradu výdajů spojených s organizací příměstského tábora pořádaného ŠD;
nákup ionizátorů do kabinetu a části tříd; Rozvod AP WiFi Routerů po škole

 
© 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP