vyberte pracoviště >

ZŠ Radčice

Vybavenost školy

V budově odloučeného pracoviště ZŠ Radčice  máme k dispozici 4 učebny:Počítač
- kmenové třídy (jedna třída je vybavena několika stolními počítači)
- třída - herna ŠD.

Žáci mohou též využívat žákovskou knihovnu         

  • K pohybovým aktivitám žáků je využívána tělocvična a hřiště místního TJ Sokola  a nově zrekonstruovaná školní zahrada
  • K výtvarným, hudebním aj. činnostem slouží nově zbudovaná herna
  • V letních měsících lze výuku provádět i v zastřešeném altánu na školní zahradě
  • Po celý den je pro děti zajištěn pitný režim formou nápoje ve várnici
  • Ve  třech učebnách je zabudován PC na katedře s připojením na internet, ve dvou je  interaktivní tabule a v jedné je dataprojektor 
  • Na jaře roku 2012 byly pořízeny nové žákovské šatní skříně
  • Od školního roku 2011/2012 disponuje škola též keramickou pecí a keramickým kruhem
  • Vybavenost učebními pomůckami je na dobré úrovni; v rámci možností finančního rozpočtu jsou doplňovány nové pomůcky, učebnice, audiotechnika

 KnihyKnihyKnihy

 
© 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP