vyberte pracoviště >

ZŠ Americká třída

Historie školy

1885  Zahájena stavba školy. Město zakoupilo pozemek na Jungmannově třídě za 24.000 Zl. Stavbu provedli Ing. Václav Hába a Emanuel Klofa. Výstavba školy trvala pouhých 14 měsíců. Náklad činil 147.375 Zl.

15.9.1886 Školní budova byla slavnostně otevřena. Budova s průčelím do ulice byla určena německé mládeži; v zadním traktu se vyučovaly české děti. Bylo zde 5 tříd obecné školy, 3 třídy měšťanské školy a 2 pobočky při 1. třídě.

1898  Měšťanská škola je rozdělena na dva ústavy: měšťanskou pro jižní obvod a školu měšťanskou pro východní obvod.

1914 – 18 Ubytovna vojáků.

1919  Opět obnovena funkce školy.

1920  Rozdělení na 1. a 2. občanskou školu v jižním obvodu města.

1935  Provedena modernizace budovy a zavedeno plynové topení.

1940 – 45 Obecná škola rozdělena na dva stupně: základní a vyšší.

duben 1945 Přerušeno pravidelné vyučování.

1945  Změna názvu školy na 1. měšťanskou školu dívčí.

1953  Škola dostává název 19. osmiletá střední škola.

1960  Nový název školy je 19. základní devítiletá škola.

1963  Provedena generální oprava budovy školy, nově je vystavěna školní kuchyně a jídelna.

V letech 1968 – 1981 probíhá ve škole  speciální výuka plaveckých tříd.

1993  Provedena přestavba sklepních prostorů na šatny pro žáky školy.

1994  Zahájena výuka na 1. stupni podle programu „Obecná škola“.

Od školního roku 1997/1998 jsou v hlavní budově na Americké třídě dle zájmu rodičů otevřeny přípravné třídy.

1.1.1999 Škole je udělena právní subjektivita.

14.6.2005 Změněn název školy na 16.ZŠ Plzeň, Americká třída 30, příspěvková organizace.

1.9.2006 Sloučení 3.ZŠ a MŠ Plzeň, Tylova 15 a 16.ZŠ Plzeň, Americká třída 30, Plzeň. Součástí organizace se stala málotřídní ZŠ Radčice a MŠ Radčice.

7.9.2006 Změněn název školy na 16.ZŠ a MŠ Plzeň, Americká třída 30, příspěvková organizace.

leden 2007 Modernizace vybavení ŠD.

Ve školním roce 2007/2008 probíhá v 1. a 6. ročníku výuka podle ŠVP „Duhová škola“.

Ve školním roce 2008/2009 se podle ŠVP „Duhová škola“ vyučuje již i ve 2. a 7. ročníku.

Od školního roku 2009/2010 je i na odloučeném pracovišti  ZŠ v Radčicích otevřena přípravná třída.

1.9.2009 Od školního roku 2009/2010 se začalo vyučovat podle ŠVP „Duhová škola“ ve všech ročnících ZŠ.

červen 2009 Oprava krovu, výměna střešní krytiny.

červen -  listopad 2009 Oprava a zateplení budovy a následně její nová fasáda.

červen -  srpen 2010 1.etapa rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí budovy; vybudování hygienické kabiny; rekonstrukce šaten; pořízení šatních skříněk pro žáky

šk. rok 2010/2011:   
- (budova ŠD a ŠJ Resslova ul.) rekonstrukce sociálního zařízení v 1.p.; oprava a nátěr fasády; zateplení stropu v průjezdu
- (hlavní budova ZŠ Americká tř.) 2.etapa rekonstrukce sociálního zařízení v 1.p.; úprava a obnova vstupu do budovy;
  1.etapa úpravy vnitrobloku; vybudování archivu 
- (ZŠ Radčice) vybudování sádrokartonové předstěny v herně v přízemí budovy a u vchodu
- (MŠ Malesice) kompletní vybavení

šk.rok 2011/2012:
- (budova ŠD a ŠJ Resslova ul.) oprava WC u jídelny; oprava kuchyně a jídelny;
- (hlavní budova ZŠ Americká tř.) renovace čtyř učeben; výměna generálu; instalace bezpečnostních fólií;
- (ZŠ Radčice) nákup šatních skříněk pro žáky; stavební úpravy vnitřních prostor (2 třídy, WC v přízemí, přípravny 
  a výdejny ŠJ);
- (MŠ Malesice) zakoupení herních prvků na zahradu;

šk.rok 2012/2013:
- (budova ŠD a ŠJ Resslova ul.) dokončení opravy sociálního zařízení v přízemí a v 1.patře; stavební úpravy v šatně ŠJ; 
  výmalba ŠD a schodiště; výměna dlažby a obou vchodových dveří v průjezdu; oprava WC kanalizace;
- (hlavní budova ZŠ Americká tř.) 3.etapa rekonstrukce sociálního zařízení ve 2.p.; výměna plynového kotle; dovybavení
  cvičné dílny; výměna mříží na oknech v obou tělocvičnách; výmalba chodby ve 2.a 3.patře, mezipater a obou tělocvičen; 
  oprava části potrubí ve sklepě;
- (ZŠ Radčice) oprava římsy; výmalba tříd v 1.patře a schodiště; 
- (MŠ Radčice) oprava obkladů v umývárně v přízemí;

šk.rok  2013/2014:
- (budova ŠD a ŠJ Resslova ul.) oprava emailu v přízemí a v 1.patře; drobné opravy v ŠD 
- (hlavní budova ZŠ Americká tř.) 4.etapa rekonstrukce sociálního zařízení ve 3.patře;výmalba třídy 9.A a kanceláře ZŘ; 
  oprava emailu ve třídách; oprava elektroinstalace; výměna lina v 9.A a koberce u ZŘ; úprava LAN učebna PC 2.patro;
  rozšíření sítě v učebně PS 2.st.; pořízení 2 skříní do UK, 2ks reproduktorů do OU hudebny a nové školní tabule;
- (ZŠ Radčice) oprava a částečná rekonstrukce sociálního zařízení v 1.patře a v přízemí; malování a oprava emailu v PT;
  pořízení ventilů do radiátorů; oprava podlahy před třídou RIII/3.,4.; vybavení sborovny novým nábytkem, kobercem, 
  výmalba; výměna PC;
- (MŠ Radčice) výměna vodovodní baterie a drobné opravy v ŠJ; výmalba obou pater: WC, umývárna, šatna zaměstnanců;
  pořízení nového hracího koberce a zakoupení dětské kuchyňky do žluté třídy;
- (MŠ Malesice) pořízení dvou skříní do učebny; zastřešení pískoviště; pořízení sítka a senzoru na kotel; zakoupení sudu
  a hadice na kropení; vybavení zahrady z dotace Fondu životního prostředí;

šk.rok  2014/2015:
- (budova ŠD a ŠJ Resslova ul.) drobné opravy v ŠD; využití nadačního příspěvku OŠMT MMP na uskutečnění 6. ročníku
   příměstského tábora           
- (hlavní budova ZŠ Americká tř.) instalatérské práce v suterénu (výměna vodovodního potrubí a uzávěrů, oprava rozvodů
   topení); oprava elektroinstalace, výměna el. rozvaděčů; vyčištění filtrů a výměna expanzních nádob v kotelně; úprava
   rozvodů ÚT a montáž radiátoru v učebně č.113; výmalba učeben, ředitelny; pořízení otočných židlí do PU a konferenčních
   židlí do kanceláře ZŘ a tajemnice, zakoupení šatních skříněk pro žáky, nábytku do učeben č.104 a 120, PT, trezoru;
   výměna koberce a stropních kazet v ředitelně; pokládka lina v učebně č.405; oprava žaluzií a emailu v učebnách; obnova
   potřebných pomůcek a her  v PT; z grantu OŠMT dovybavení žákovských dílen nářadím a materiálem a pořízení
   netradičních pomůcek na TV; vybudování kabinetu TV     
- (ZŠ Radčice), (MŠ Radčice) a (MŠ Malesice) - viz jednotlivá pracoviště

šk.rok 2015/2016:
-
(budova ŠD a ŠJ Resslova ul.) drobné opravy v ŠD; využití nadačního příspěvku OŠMT MMP na uskutečnění 7. ročníku
   příměstského tábora; výmalba přípravných tříd; pořízení skříní, stolů pro ŠD; pro ŠJ pořízení elektrické škrabky zeleniny;
   doplnění drobného kuchyňského vybavení; výmalba jídelny, chodby, WC (1.p. + přízemí), denní místnosti kuchařek,
   vajíčkárny, kanceláře vedoucí ŠJ, kuchyně, přípravny         
- (hlavní budova ZŠ Americká tř.) obnova potřebných pomůcek a her pro PT; z VÝZVY "57" OPVK další vybavení dílen
   soustruhy na dřevo, stavebnicemi  MERKUR, dílenskými stoly a skříněmi, aku vrtačkami; získány finance na vybavení
   elektronickými čtečkami, radiomagnetofony s CD a na zahraniční jazykové kurzy (Anglie, Německo); využití grantu
   OŠMT MMP k uskutečnění adaptačního pobytu pro žáky; 1.etapa výměny dlažby; výmalba a výměna koberce ve sborovně
   a sekretariátu; drobné zednické opravy; pořízení nového nábytku do tříd a denní místnosti učitelů; otočných židlí do PU
   a židlí do sborovny; pořízení regálů do archivu; zakoupení dalších šatních skříněk pro žáky, vysavače; výměna spínacích
   hodin
- (ZŠ Radčice), (MŠ Radčice) a (MŠ Malesice) - viz jednotlivá pracoviště

šk.rok 2016/2017:
- (budova ŠD a ŠJ Resslova ul.) drobné opravy v ŠD; využití nadačního příspěvku OŠMT MMP na uskutečnění 8. ročníku
   příměstského tábora; výmalba šatny (1.patro); pořízení lavic do PT; v ŠJ oprava kotle; průběžné doplňování vybavení
   v kuchyni
- (hlavní budova ZŠ Americká tř.) obnova potřebných pomůcek a her pro PT; využití čtyř dotačních programů OŠMT MMP
   (bližší info viz oddíl "Výroční zpráva"); 2.etapa výměny dlažby (dvě podesty, 2.a 3.p.); výmalba učebny 304 a kabinetu 303;
   výměna koberce v kabinetu 303; drobné zednické opravy zdiva u soklu PVC; pořízení nového nábytku do kabinetů
   a tříd; oprava podlahy a obložení v tělocvičně (1.patro) 
- (ZŠ Radčice), (MŠ Radčice) a (MŠ Malesice) - viz jednotlivá pracoviště

šk.rok 2017/2018:
- (budova ŠD a ŠJ Resslova ul.) výměna oken; využití nadačního příspěvku OŠMT MMP na uskutečnění 9. ročníku 
  příměstského tábora; v ŠJ pořízení elektrické pece, multifunkční pánve, termonádob; výměna elektroinstalace
- (hlavní budova ZŠ Americká tř.) obnova potřebných pomůcek a her pro PT; využití čtyř dotačních programů OŠMT MMP
  (bližší info viz oddíl "Výroční zpráva");  pořízení nového nábytku do tříd a kabinetů
  a tříd; oprava podlahy a obložení v tělocvičně (přízemí); výměna lin a v (předsálí obou TV); MAP II.etapa (bezbariérovost:
  toaleta, schodolez; jazyková učebna: vybavení stoly, sluchátka; učebny ICT; výměna a doplnění PC); MAP III. etapa 
  (4 interaktivní panely); modernizace PC sítě (LAN);zavedení a vybavení koutku PROSIT; pořízení sportovního vybavení
  z finančního daru společnosti LIDL a pomůcek pro žáky z navýšeného rozpočtu OŠMT
- (ZŠ Radčice), (MŠ Radčice) a (MŠ Malesice) - viz jednotlivá pracoviště

šk.rok 2018/2019:
- (budova ŠD a ŠJ Resslova ul.) pořízení chladničky, chladící vitríny, výměna myčky na nádobí, doplňování drobného
  kuchyňského vybavení; využití nadačního příspěvku OŠMT MMP na uskutečnění 10. ročníku příměstského tábora,
  doplňování výtvarných a pracovních pomůcek i her
- (hlavní budova ZŠ Americká tř.) výmalba učeben a kabinetů, pořízení nového nábytku do tříd a kabinetů (kontejnery,
  psací  stoly, skříně) výměna žaluzií, oken a dveří (vchod od SSZ), 1.etapa výměny elektroinstalace (přízemí), pořízení
  pomůcek pro žáky z navýšeného rozpočtu OŠMT, využití dotačních programů OŠMT MMP (bližší info viz oddíl "Výroční
  zpráva"), obnova potřebných pomůcek a her pro PT
- (ZŠ Radčice), (MŠ Radčice) a (MŠ Malesice) - viz jednotlivá pracoviště

šk.rok 2019/2020:
- (budova ŠD a ŠJ Resslova ul.) využití nadačního příspěvku OŠMT MMP na uskutečnění 11. ročníku příměstského
  tábora (vstupné, jízdné, ceny do soutěží); oprava dešťové kanalizace; pořízení univerzálního robotu do ŠJ Radčice 
  a nákup stolů a židlí do výdejny ŠJ Radčice
- (hlavní budova ZŠ Americká tř.) využití dotačních programů OŠMT MMP (bližší info viz oddíl "Výroční zpráva"), pořízení
  nového nábytku do tříd (židle, lavice, skříně) a kabinetů (kontejnery, psací stoly, skříně), výměna dveří za plastové
  (vchod ke hřišti), 2. etapa výměny elektro instalace (4.NP), nákup tabletů a nabíjecích boxů pro žáky ze šablon, pořízení
  dataprojektorů

šk. rok 2020/2021:
- (budova ŠD a ŠJ Resslova ul.) zakoupení ionizátoru do ŠJ a ŠD, využití získané neinvestiční dotace OŠMT MMP 
  z dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže na uskutečnění 12. ročníku příměstského tábora
  (vstupné,  jízdné a ceny do soutěží); pořízení škrabky do ŠJ ZŠ Americká a ŠJ MŠ Radčice, průběžné doplňování
  drobného kuchyňského vybavení
- (hlavní budova ZŠ Americká tř.) využití dotačních programů OŠMT MMP (bližší info viz oddíl "Výroční zpráva"), pořízení
  diagnostické pomůcky Klokanův kufr do přípravné třídy, nákup ionizátorů do kabinetů a části tříd, zakoupení nového
  nábytku do kabinetů (kontejnery, psací stoly, skříně), rozvod AP WiFi Routerů po škole, pořízení HP Probooku  k SZŘ
  (PC, monitor, dokovací stanice, kamera), nákup 3ks třídících skříní do PC 1.p., vybavení pro distanční výuku (stativy,
  mikrofony, sluchátka, reproduktory pro PC, kamery, pořízení tabletových podložek, flash-disků pro pedagogy, pořízení
  7ks web kamer, zajištění vzdáleného přístupu na plochu pro pedagogy), 3. etapa výměny elektroinstalace (2.NP),
  nákup tabletů a deskových her pro žáky ze šablon z projektu START Plzeň zakoupení sady sensorů Pasco, školní
  vizualizér, programovatelný mBot Robot, 3D pero, OZOBOT, z projektu DIGI Plzeň interaktivní panel, multifunkční stojan,
  multimediální PC pro práci s 3D objekty; oprava klempířských prvků na budovách ZŠ; zahradní stoly a lavičky pro ŠD;
  obnova hřiště; oprava střešního pláště budovy šaten a hromosvodu

 
© 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP