vyberte pracoviště >

ZŠ Americká třída

Zaměstnanci

Vedení školy:

 

ředitel školy 

Mgr. Šiška Vlastimil; e-mail: SiskaVl@zs16.plzen-edu.cz

statutární zástupce ředitele

Mgr. Beneš Vladimír; e-mail: BenesVl@zs16.plzen-edu.cz

zástupkyně ředitele

Mgr. Lavičková Iveta; e-mail:LavickovaIv@zs16.plzen-edu.cz 

Mgr. Matiyishyn Nadia;  e-mail: MatiyishynNa@zs16.plzen-edu.cz (zástup)

 

 

Služby na škole: pondělí – čtvrtek do 15,30 hodin, pátek do 13,30 hodin. 

 

 

Třídní učitelé:

 

přípravná třída A 1

p. Ottová Milena;  e-mail: OttovaMi@zs16.plzen-edu.cz

přípravná třída A 2

p. Šiková Stanislava, DiS; e-mail: SikovaSt@zs16.plzen-edu.cz

přípravná třída A 3

Mgr. Čadková Katrin; e-mail: CadkovaKa@zs16.plzen-edu.cz

První stupeň

 

I.A

Mgr. Pašková Jitka; e-mail: PaskovaJi@zs16.plzen-edu.cz  

I.B

Mgr. Fialová Zuzana; e-mail: FialovaZu@zs16.plzen-edu.cz  

II.A

Mgr. Kašková Miroslava, e-mail: KaskovaMi@zs16.plzen-edu.cz

III.A

Mgr. Lencová Dana; e-mail: LencovaDa@zs16.plzen-edu.cz  

III.B

Mgr. Nesládková Veronika; e-mail: NesladkovaVe@zs16.plzen-edu.cz

IV.A

Mgr. Vilémová Dagmar; e-mail: VilémováDa@zs16.plzen-edu.cz

IV.B

Ing. Stepanyshyn Olha; e-mail: StepanyshynOl@zs16.plzen-edu.cz 

V.A

Mgr. Bouchal Martin; e-mail: BouchalMa@zs16.plzen-edu.cz 

V.B

Mgr. Krátká Tereza; e-mail: KratkaTe@zs16.plzen-edu.cz  

Druhý stupeň

 

VI.A

Mgr. Hornová Michaela; e-mail: HornovaMi@zs16.plzen-edu.cz 

VII.A

Mgr. Šíša Jiří, e-mail: SisaJi@zs16.plzen-edu.cz  

VII.B

Ing. Košňar Martin; e-mail: KosnarMa@zs16.plzen-edu.cz  

VIII.A

Mgr. Marková Martina;e-mail: MarkovaMa@zs16.plzen-edu.cz  

VIII.B

Mgr. Körnerová Jana; e-mail: KornerovaJa@zs16.plzen-edu.cz  

IX.A

Mgr. Šimůnek Jiří; e-mail: SimunekJi@zs16.plzen-edu.cz  

IX.B

RNDr. Pelnářová Olga; e-mail: PelnarovaOl@zs16.plzen-edu.cz 

 

 

Netřídní učitelé:

Mgr. Jenikovská Petra, e- mail: JenikovskaPe@zs16.plzen-edu.cz

 

Mgr. Kaše Petr, e-mail: KasePe@zs16.plzen-edu.cz 

 

p. Majerová Dagmar;e-mail: MajerovaDa@zs16.plzen-edu.cz

 

Mgr. Pavlík Vladimír; e-mail: PavlikVl@zs16.plzen-edu.cz  

 

Mgr. Peisarová Eva e-mail: PeisarovaEv@zs16.plzen-edu.cz  

 

Mgr. Švíglerová Marta; e-mail: SviglerovaMa@zs16.plzen-edu.cz  

 

Bc. Vaněk Patrik; e-mail: VanekPa@zs16.plzen-edu.cz  

 

Mgr. Vočadlová Ivana; e-mail: VocadlovaIv@zs16.plzen-edu.cz  

 

 

Výchovný poradce:

Mgr. Vočadlová Ivana; e-mail: VocadlovaIv@zs16.plzen-edu.cz

 

 

Asistent pedagoga pro žáky se zdravotním postižením:

p. Abu Isbeih Daniela; e-mail: IsbeihDa@zs16.plzen-edu.cz  

 

Ing. Antonyová Monika; e-mail: AntonyovaMo@zs16.plzen-edu.cz  

 

p. Balvínová Kristýna; e-mail: BalvinovaKr@zs16.plzen-edu.cz  

 

p. Beránková Džulinová Růžena, e-mail: DzulinovaRu@zs16.plzen-edu.cz  

 

p. Čabounová Gabriela; e-mail: CabounovaGa@zs16.plzen-edu.cz  

 

p. Hrečinbová Dana, e-mail: HrecinovaDa@zs16.plzen-edu.cz  

 

p. Filipová Alena, e-mail: FilipovaAl@zs16.plzen-edu.cz  

 

p. Kepková Silvie; e-mail: KepkovaSi@zs16.plzen-edu.cz  

 

p. Křížová Lenka; e-mail: KrizovaLe@zs16.plzen-edu.cz  

 

p. Machalová Kateřina; e-mail: MachalovaKa@zs16.plzen-edu.cz  

 

p. Pytelková Alice; e-mail: PytelkovaAl@zs16.plzen-edu.cz  

 

p. Staňková Kristýna; e-mail: StankovaKr@zs16.plzen-edu.cz

 

p. Sušická Linda, e-mail: SusickaLi@zs16.plzen-edu.cz  

 

 

Asistent pedagoga pro ukrajinské žáky:

 

 

Snitynska Zoia, email: SnitynskaZo@zs16.plzen-edu.cz 

 

 

Asistent pro žáky se sociálním znevýhodněním:

Králová Martina, email: KralovaMa@zs16.plzen-edu.cz  

 

 

Školní speciální pedagog:

Mgr. Bejvlová Marcela; e-mail: BejvlovaMa@zs16.plzen-edu.cz  

 

 

 

 

Školní sociální pedagog:

Mgr. Macková Renáta; e-mail: MackovaRe@zs16.plzen-edu.cz 

tel.:724 955 589

 

 

Školní metodik prevence:

 

První stupeň

RNDr. Pelnářová Olga; e-mail: PelnarovaOl@zs16.plzen-edu.cz  

Druhý stupeň

Mgr. Beneš Vladimír; e-mail: BenesVl@zs16.plzen-edu.cz

koordinátor EVVO

RNDr. Pelnářová Olga; e-mail: PelnarovaOl@zs16.plzen-edu.cz  

 

 

Koordinátor ŠVP:

Mgr. Šiška Vlastimil; e-mail: SiskaVl@zs16.plzen-edu.cz

 

 

Administrátor Školy ON LINE:

Mgr. Šimůnek Jiří; e-mail: SimunekJi@zs16.plzen-edu.cz  

 

 

Vychovatelé ŠD:

 

1.oddělení

p. Šimáčková Monika; e-mail: SimackovaMo@zs16.plzen-edu.cz  

2.oddělení

p. Pospíšilová Nicola; e-mail: PospisilovaNi@zs16.plzen-edu.cz  

3.oddělení

 

 

 

Sekretariát:

p. Loukotová Věra; e-mail: skola@zs16.plzen-edu.cz

Ekonom, účetní:

p. Kováříková Jaroslava, e-mail: KovarikovaJa@zs16.plzen-edu.cz

Práce a mzdy:

p. Lávičková Anna-mail: LavickovaAn@zs16.plzen-edu.cz

Vedoucí školní jídelny:

p. Maxová Květoslava; e-mail: MaxovaKv@zs16.plzen-edu.cz  

Správce budovy:

p. Choc Pavel; e-mail: pchoc@volny.cz

Školník:

p. Holzknecht Antonín; e-mail:-mail: HolzknechtAn@zs16.plzen-edu.cz

Vrátný:

p. Bačovská Miroslava

 

p. Pivoňka Petr

Zaměstnanci ŠJ:

p. Kolaříková Miluše

 

p. Maxová Květoslava

 

p. Piskáček Lukáš

 

p. Uhrová Marie

Zaměstnanci správy:

p. Irdzová Anna

 

p. Slišková Vladimíra

 

p. Šimková Jaroslava

 

p. Zatloukalová Lenka

 
© 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP