vyberte pracoviště >

ZŠ Americká třída

Povinně zveřejňované údaje

PODLE ZÁKONA č. 106/ 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

1.     Úplný název školy: 16. základní škola a mateřská škola Plzeň, Americká třída 30, příspěvková organizace

2.     Důvod a způsob založení:

Ø  Poskytování základního a předškolního vzdělávání

Ø  Hlavní činnosti:

                     poskytování základního vzdělávání podle platných právních předpisů

                     zajišťování školní družiny pro žáky I. stupně

                     poskytování předškolního vzdělávání podle platných právních předpisů

                               zajištění zařízení školního stravování (školní jídelna) pro žáky školy a pro žáky ostatních škol a školských zařízení

                     zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy

Ø  Doplňkové činnosti:

                     zajištění stravování pro veřejnost s tím, že nebude dotčena hlavní činnost školy

  zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí, mládeže a dospělých s tím, že nebude dotčena hlavní činnost

Ø  Zřizovatel: Plzeň, statutární město, Náměstí Republiky 1, 301 00

Ø  Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3.     Organizační struktura – ZDE(PDF 80 kB)

4.     Kontaktní spojení

 

Ø  ředitel školy:                           +420 378 028 420

Ø  telefon/fax:                             +420 377 327 940

Ø  zástupci ředitele:                    +420 378 028 423

Ø  sekretariát:                              +420 378 028 421

Ø  ekonom, PAM:                        +420 378 028 424

Ø  výchovný poradce:                 +420 378 028 431

Ø  školní družina:                         +420 378 028 429

Ø  školní jídelna:                          +420 378 028 428 (ŠJ ZŠ Americká - Resslova)

o       +420 776 665 282 (mobil vedoucí ŠJ)

 

Ø  Kontakty na další zaměstnance školy ZDE.

Ø  Úřední hodiny: Po, St 08.00 – 15.00 (mimo tyto termíny dle domluvy) 

5.     Případné platby

Ø  Způsob platby měsíční úplaty za docházku do ŠD ZDE. (PDF 252 kB)

Ø  Způsob platby měsíční úplaty za předškolní vzdělávání ZDE. (PDF 215 kB)

6.     IČO 68784597

7.     Škola není plátcem daně z přidané hodnoty

8.     Dokumenty

Ø  Zřizovací listina – ZDE (PDF 2.155 kB)

Ø  ŠVP – odkaz ZDE.

Ø  Rozpočet – ZDE (PDF 233 kB)

9.     Žádosti o informace

Ø  Směrnice o svobodném přístupu k informacím – ZDE (PDF 1.5 Mb).

Ø  Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. – ZDE (PDF 415 Kb).

 

10.  Příjem a podání podnětů

 

Ø  ředitel školy – SiskaVl@zs16.plzen-edu.cz tel.: 348 028 420

Ø  sekretariát – skola@zs16.plzen-edu.cz tel.: 348 028 421

Ø  statutární zástupce ředitele – BenesVl@zs16.plzen-edu.cz tel.: 348 028 423

Ø  zástupce ředitele – LavickovaIv@zs16.plzen-edu.cz tel.: 348 028 423

Ø  zástupce ředitele pro MŠ – MatisMa@zs16.plzen-edu.cz tel.: 377 822 503

11.  Předpisy

 

Ø  Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Ø  Zákon 561/2004 Sb. Školský zákon

Ø  Vyhláška č 14/2005 o předškolním vzdělávání

Ø  Vyhláška č 107/2005 o školním stravování

Ø  Vyhláška č. 48/2005 o základním vzdělávání

12.  Úhrady za poskytování informací

Ø  Sazebník úhrady za poskytování informací – ZDE (PDF 1.5 Mb).

13.  Licenční smlouvy

Ø  Nejsou uzavřeny

14.  Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Ø  Výroční zprávy k dispozici ZDE.

 

 

Místo a způsob podání:

1.  Podání elektronicky

Ø  Prostřednictvím elektronické pošty: skola@zs16.plzen-edu.cz

Ø  Prostřednictvím datové schránky ID: nb9mv3z

 

2.  Podání písemně

Ø  Poštou – na adresu sídla organizace: 16. ZŠ a MŠ Plzeň, Americká třída   30, příspěvková organizace

Ø  Osobně – v sídle organizace: 16. ZŠ a MŠ Plzeň, Americká třída 30 (vchod Resslova 6)

 

Ø  Žádost o poskytnutí informace osobně je podána žadatelem písemně nebo příjemce musí ústní žádost zaznamenat do písemné podoby (žadatel musí být vždy poučen o lhůtách, postupech a podmínkách vztahujících se k vyřízení k jeho žádosti).

Ø  Písemné žádosti o informace přijímá ředitelka školy, případně jí pověření zástupci a vedoucí učitelka MŠ.

 
© 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP