vyberte pracoviště >

ZŠ Americká třída

Vybavenost školy

Škola má v hlavní budově – Americká třída – k dispozici 23 učeben:
-  učebny (s interaktivní tabulí, interaktivním panelem nebo DATA projektorem)
- odborné učebny (cvičná dílna, (přírodopis s interaktivní tabulí, cizí jazyky, keramická dílna vybavená  hrnčířským kruhem a  keramickou pecí, 2 počítačové učebny se standardními žákovskými stanicemi a interaktivní tabulí pro druhý stupeň, dvě třídy jsou vybaveny piány)Počítač

Ve vedlejší budově – Resslova ul. – se nachází 3 učebny:
- kmenové učebny
- třídy ŠD
- školní jídelna

Odborná učebna: 
- cvičná kuchyňka

  • Žáci mohou též využívat žákovskou knihovnu.
  • K pohybovým aktivitám žáků slouží dvě tělocvičny, hřiště s umělým povrchem
  • Škola má přístup na internet v rámci městské optické sítě provozované SITMP; datové zásuvky jsou zavedeny do všech tříd a kabinetů.
  • V každé učebně je zabudován PC na katedře s připojením na internet.
  • Ke zkvalitnění výuky byly pořízeny další interaktivní tabule, iPady, robotické stavebnice aj.
  • Vybavenost učebními pomůckami je na dobré úrovni; v rámci možností finančního rozpočtu jsou doplňovány nové pomůcky, učebnice, audiotechnika.

Knihy

 
© 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP