vyberte pracoviště >

ZŠ Americká třída

Vybavenost školy

 

Škola má v hlavní budově – Americká třída – k dispozici 23 učeben:
- kmenové učebny (čtyři s interaktivní tabulí)
- odborné učebny (cvičná dílna (pro 1. a 2.stupeň),  přírodopis s interaktivní tabulí, cizí jazyky s interaktivní tabulí, keramická dílna vybavená  hrnčířským kruhem a  keramickou pecí, 2 počítačové učebny se standardními žákovskými stanicemi a interaktivní tabulí, dvě třídy jsou vybaveny piány)Počítač

Ve vedlejší budově – Resslova ul. – se nachází 3 učebny:
- kmenové učebny
- třídy ŠD
- školní jídelna

Odborná učebna: 
- cvičná kuchyňka

  • Žáci mohou též využívat žákovskou knihovnu.
  • K pohybovým aktivitám žáků slouží dvě tělocvičny, hřiště s umělým povrchem a dětské hřiště s herními prvky určené pro družinu.
  • V letních měsících mají žáci k dispozici stůl pro stolní tenis.
  • Během přestávek si mohou děti zakoupit pití z automatu na teplé a studené nápoje.
  • Škola má přístup na internet v rámci městské optické sítě provozované SITMP; datové zásuvky jsou zavedeny do všech tříd a kabinetů.
  • V každé učebně je zabudován PC na katedře s připojením na internet.
  • Ke zkvalitnění výuky byly pořízeny další interaktivní tabule.
  • Vybavenost učebními pomůckami je na dobré úrovni; v rámci možností finančního rozpočtu jsou doplňovány nové pomůcky, učebnice, audiotechnika.

Knihy

2022 © 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP