vyberte pracoviště >

ZŠ Americká třída

Zaměstnanci

 
Vedení školy: 
ředitel školy Mgr. Šiška Vlastimil; e-mail: SiskaVl@zs16.plzen-edu.cz
statutární zástupce řediteleMgr. Beneš Vladimír; e-mail: BenesVl@zs16.plzen-edu.cz
zástupkyně řediteleMgr. Lavičková Iveta; e-mail:LavickovaIv@zs16.plzen-edu.cz
  
Služby na škole: pondělí – čtvrtek do 15,30 hodin, pátek do 13,30 hodin. 
  
Třídní učitelé: 
přípravná třída A 1p. Ottová Milena;  e-mail: OttovaMi@zs16.plzen-edu.cz
přípravná třída A 2p. Šiková Stanislava, DiS; e-mail: SikovaSt@zs16.plzen-edu.cz
přípravná třída A 3Mgr. Čadková Katrin; e-mail: CadkovaKa@zs16.plzen-edu.cz
První stupeň 
I.AMgr. Pašková Jitka; e-mail: PaskovaJi@zs16.plzen-edu.cz  
I.BMgr. Fialová Zuzana; e-mail: FialovaZu@zs16.plzen-edu.cz  
II.AMgr. Kašková Miroslava, e-mail: KaskovaMi@zs16.plzen-edu.cz
III.AMgr. Lencová Dana; e-mail: LencovaDa@zs16.plzen-edu.cz  
III.BMgr. Nesládková Veronika; e-mail: NesladkovaVe@zs16.plzen-edu.cz
IV.AMgr. Matiyishyn Nadia ; e-mail: MatiyishynNa@zs16.plzen-edu.cz  
IV.BIng. Stepanyshyn Olha; e-mail: StepanyshynOl@zs16.plzen-edu.cz 
V.AMgr. Bouchal Martin; e-mail: BouchalMa@zs16.plzen-edu.cz 
V.BMgr. Krátká Tereza; e-mail: KratkaTe@zs16.plzen-edu.cz  
Druhý stupeň 
VI.AMgr. Hornová Michaela; e-mail: HornovaMi@zs16.plzen-edu.cz 
VII.AMgr. Šíša Jiří, e-mail: SisaJi@zs16.plzen-edu.cz  
VII.BIng. Košňar Martin; e-mail: KosnarMa@zs16.plzen-edu.cz  
VIII.AMgr. Marková Martina;e-mail: MarkovaMa@zs16.plzen-edu.cz  
VIII.BMgr. Körnerová Jana; e-mail: KornerovaJa@zs16.plzen-edu.cz  
IX.AMgr. Šimůnek Jiří; e-mail: SimunekJi@zs16.plzen-edu.cz  
IX.BRNDr. Pelnářová Olga; e-mail: PelnarovaOl@zs16.plzen-edu.cz 
  
Netřídní učitelé:Mgr. Jenikovská Petra, e- mail: JenikovskaPe@zs16.plzen-edu.cz
 Mgr. Kaše Petr, e-mail: KasePe@zs16.plzen-edu.cz 
 p. Majerová Dagmar;e-mail: MajerovaDa@zs16.plzen-edu.cz
 Mgr. Pavlík Vladimír; e-mail: PavlikVl@zs16.plzen-edu.cz  
 Mgr. Peisarová Eva e-mail: PeisarovaEv@zs16.plzen-edu.cz  
 Mgr. Švíglerová Marta; e-mail: SviglerovaMa@zs16.plzen-edu.cz  
 Bc. Vaněk Patrik; e-mail: VanekPa@zs16.plzen-edu.cz  
 Mgr. Vočadlová Ivana; e-mail: VocadlovaIv@zs16.plzen-edu.cz  
  
Výchovný poradce:Mgr. Vočadlová Ivana; e-mail: VocadlovaIv@zs16.plzen-edu.cz
  
Asistent pedagoga pro žáky se zdravotním postižením:p. Abu Isbeih Daniela; e-mail: IsbeihDa@zs16.plzen-edu.cz  
 Ing. Antonyová Monika; e-mail: AntonyovaMo@zs16.plzen-edu.cz  
 p. Balvínová Kristýna; e-mail: BalvinovaKr@zs16.plzen-edu.cz  
 p. Beránková Džulinová Růžena, e-mail: DzulinovaRu@zs16.plzen-edu.cz  
 p. Čabounová Gabriela; e-mail: CabounovaGa@zs16.plzen-edu.cz  
 p. Hrečinbová Dana, e-mail: HrecinovaDa@zs16.plzen-edu.cz  
 p. Filipová Alena, e-mail: FilipovaAl@zs16.plzen-edu.cz  
 p. Kepková Silvie; e-mail: KepkovaSi@zs16.plzen-edu.cz  
 p. Křížová Lenka; e-mail: KrizovaLe@zs16.plzen-edu.cz  
 p. Machalová Kateřina; e-mail: MachalovaKa@zs16.plzen-edu.cz  
 Mgr. Marek František, e-mail: MarekFr@zs16.plzen-edu.cz  
 p. Pytelková Alice; e-mail: PytelkovaAl@zs16.plzen-edu.cz  
 p. Sušická Linda, e-mail: SusickaLi@zs16.plzen-edu.cz  
  
Asistent pedagoga pro ukrajinské žáky: 
 Snitynska Zoia, email: SnitynskaZo@zs16.plzen-edu.cz 
 Yankivska Oksana, email: YankivskaOk@zs16.plzen-edu.cz  
  
Asistent pro žáky se sociálním znevýhodněním:Ing. Louvarová Monika, email: LouvarovaMo@zs16.plzen-edu.cz  
  
Školní speciální pedagog:Mgr. Bejvlová Marcela; e-mail: BejvlovaMa@zs16.plzen-edu.cz  
  
  
Školní sociální pedagog:Mgr. Macková Renáta; e-mail: MackovaRe@zs16.plzen-edu.cz 
tel.:724 955 589
  
Školní metodik prevence: 
První stupeňRNDr. Pelnářová Olga; e-mail: PelnarovaOl@zs16.plzen-edu.cz  
Druhý stupeňMgr. Beneš Vladimír; e-mail: BenesVl@zs16.plzen-edu.cz
koordinátor EVVORNDr. Pelnářová Olga; e-mail: PelnarovaOl@zs16.plzen-edu.cz  
  
Koordinátor ŠVP:Mgr. Šiška Vlastimil; e-mail: SiskaVl@zs16.plzen-edu.cz
  
Administrátor Školy ON LINE:Mgr. Šimůnek Jiří; e-mail: SimunekJi@zs16.plzen-edu.cz  
  
Vychovatelé ŠD: 
1.odděleníp. Šimáčková Monika; e-mail: SimackovaMo@zs16.plzen-edu.cz  
2.odděleníp. Pospíšilová Nicola; e-mail: PospisilovaNi@zs16.plzen-edu.cz  
3.oddělení 
  
Sekretariát:p. Loukotová Věra; e-mail: skola@zs16.plzen-edu.cz
Ekonom, účetní:p. Kováříková Jaroslava, e-mail: KovarikovaJa@zs16.plzen-edu.cz
Práce a mzdy:p. Lávičková Anna-mailLavickovaAn@zs16.plzen-edu.cz
Vedoucí školní jídelny:p. Maxová Květoslava; e-mail: MaxovaKv@zs16.plzen-edu.cz  
Správce budovy:p. Choc Pavel; e-mail: pchoc@volny.cz
Školník:p. Holzknecht Antonín; e-mail:-mail: HolzknechtAn@zs16.plzen-edu.cz
Vrátný:p. Bačovská Miroslava
 p. Pivoňka Petr
Zaměstnanci ŠJ:p. Kolaříková Miluše
 p. Maxová Květoslava
 p. Piskáček Lukáš
 p. Uhrová Marie
Zaměstnanci správy:p. Irdzová Anna
 p. Slišková Vladimíra
 p. Šimková Jaroslava
 p. Zatloukalová Lenka
2023 © 16. ZŠ Plzeň | Prohlášení o přístupnosti | design by SITMP